1. kvartal - 17 fødde, 10 døde. 26 flytta inn og 39 flytta ut av kommunen. 10 utvandra.

Då er me blitt 16 færre i løpet av 1. kvartal.