Det var netto utflytting på 3 personar, og fødselsoverskot på 1 person i 4. kvartal. Dette gir ein folketalsnedgang på 3 personar sidan 1. oktober 2022.