Det var netto utflytting på 12 personar, og fødselsoverskot på 5 personar i 3. kvartal. Dette gir ein folketalsnedgang på 7 personar sidan 1. juli 2023.