Det var netto innflytting på 9 personar, og fødselsunderskot på 2 person i 1. kvartal. Dette gir ein folketalsoppgang på 7 personar sidan 1. januar 2023.