Måndag 04.desember gjennomførte me ei slik samling på Fitjar Fjordhotell. 

Her fekk jubilantar og pensjonistar samlast til god middag og dessert, god stemning, drøs rundt borda og flotte talar til kvar einskild som vart heidra. Ei kjekk samling for både dei inviterte og dei som møtte frå adminstrasjonen.

På slutten vart det utdelt gåver og blomster frå Fitjar kommune som takk for innsatsen!

Pensjonistar i Fitjar kommune 2023

Bak frå venstre: Konstituert kommunedirektør John Karsten Raunholm, Økonomisjef Trond Salmo, Etatssjef for helse og omsorg Anne Økland, Tore Nesbø, Iren Hamborg, Atle Vesbøstad, Ordførar Wenche Tislevoll. 

Framme frå venstre: Benny Marie Isdahl, Bjørg Nesbø, Magnhild J. Kvernenes og Anne Grethe Hatevik. 

Foto: Andrè Sæthre

 

25-års jubilantar i Fitjar kommune 2023

Bak frå venstre: Økonomisjef Trond Salmo, Etatssjef for helse og omsorg Anne Økland, Rune Longfjeld Rimmereid. 

I midten frå venstre: Konstituert kommunedirektør John Karsten Raunholm, Heidi Haugland, Liv Mari Koløen Lønning, Heidi Liarbø, Ordførar Wenche Tislevoll.

Framme frå venstre: Wendel Wood, Hildegunn Nesse Gloppen, Aase Rygg Nøttveit og Turid Dalen. 

Foto: Andrè Sæthre