Enova1_450x330
Illustrasjonsbilde Enova

Enova aukar no tilskot til montering av solceller på taket ditt til opptil kr 47.500,-. 

Fitjar kommune gir i tillegg fråtrekk på byggesaksgebyret på 2 M - kr 6.800,- (gjeld bustader, fritidsbustader og nærings-/landbruks-/off. bygg) for nybygg som har fått tilskot frå Enova for el-produksjon med fornybare energikjelder. 

Det er altså høve til å spara mykje både pengar og miljø ved montering av solceller på tak. 

Les meir på Enova sine nettsider