Frå 1. mai 2021 kan fleire bygge terrasser og tilbygg uten å søke. For å finne ut om dette gjelder deg, må du først undersøke hva du har lov å gjøre på eiendommen din. Dette finn du informasjon om på Fitjar kommune si nettside under fanen "Byggesak, eigedom, landbruk og miljø" 

På Direktoratet for byggkvalitet si nettside dibk.no finn du meir informasjon om dei  nye reglane.