penger_300x200
Foto: Pixabay

Onsdag 27 oktober vart budsjett og økonomiplan for perioden 2022 - 2025 for Fitjar kommune presentert for kommunestyret av administrasjonen.

På denne lenka finn du presentasjonen frå dei ulike etatane.  

Her vil du og finne oppdatert informasjon etter kvart som arbeidet med budsjettprosessen skrider fram.

Budsjett og økonomiplan skal vedtakast i kommunestyret 8 desember.