Det vert open høyring for budsjett 2024 i kommunestyresalen, onsdag 06.12.23 kl. 18.00.

Kommunestyret handsamar budsjettet endeleg i møte 12.12.2023.

Innspel og uttalar sendast til Fitjar kommune på epost fitjar@fitjar.kommune.no, eller leverast i kundetorget på rådhuset innan 12.12.23 kl. 10.00.