Politiet oppmodar innbyggjarar som veit dei treng nytt pass, til å bestille time for å få nytt pass.

Det er mindre ventetid på denne tida, difor er det lurt å vera litt i forkant, og ikkje avvente til nærare sommaren, då det vil nok bli meir pågang igjen på denne tid!

Pass kan bestillast her.