Beintøft
Foto: Miljøagentene

Nå er det igjen duket for Beintøft, Norges største gå-til-skolen-aksjon. Fra 30. august -24. september, skal barneskoleelever (1.-7. klasse) over hele Norge konkurrere mot hverandre om å komme seg til og fra skolen på den mest miljøvennlige måten. Vi ønsker å inspirere elevene til å gå, sykle eller ta kollektivt skolen. Slik blir det mindre forurensning der vi bor, lufta blir renere og området rundt skolen blir tryggere.

Det er gratis å delta og den tøffeste klassen vinner hele 30 000 kr.

Hver uke i Beintøft har et eget ukestema som fokuserer på ulik klima- og miljøproblematikk. Det følger med et eget ukesoppdrag og et eget undervisningsopplegg til hvert tema. Undervisningsopplegget består av en undervisningsvideo, powerpoint, quiz og et forslag til aktivitet i klasserommet. Materiellet er aldersdifferensiert og det er utviklet eget opplegg for 1.-2. trinn, 3.-4. trinn og 5.-7. trinn. Ukesoppdraget er en kreativ bildeoppgave som klassen skal løse i fellesskap for å få flere poeng i konkurransen og for å vinne egne pengepremier.

Årets uketema er:

  • Uke 1: Valg og klimaendringer – Her fokuserer vi på klimaendringene og det kommende Stortingsvalget.
  • Uke 2: Natur og miljø – Her fokusere vi på naturen i nærmiljøet, økosystemer og hvor viktig naturen er.
  • Uke 3: Plast og gjenbruk – Her skal vi lære om søppel, hva som skjer når det havner i naturen og hva som skjer når vi resirkulerer det.
  • Uke 4: Maten vår – Her skal vi sette søkelyset på hvordan vi dyrker mat og hvordan klimaendringene legger press på matsikkerheten.

Ikke bare er Beintøft sosialt og hyggelig for klassen å være med på, det er også et godt tiltak for å forbedre klimaet, trafikksikkerheten, helsen og miljøet. De beste klassene vinner fine premier, som skal bidra til videre miljøvennlig aktivitet og komme hele klassen til gode.

Nasjonal vinner: 30 000 kroner til årets tøffeste klasse.  Beste klasse per trinn: 1.-7. klasse: 5000 kroner.  Beste klasse per fylke: 5 000 kroner

Vinnere av kreative ukesoppdrag: Hver uke deler vi ut 5 000 kroner til vinner av kreative ukesoppdrag: en vinner i 1.-2. trinn, en vinner i 3.-4. trinn og en vinner i 5.-7. trinn.

Gå inn på www.beintoft.no for å lese mer om konkurransen og for å melde på klassen din.