Beintøft er Norges største gå-til-skulen-aksjon, og varer frå 31. august til 25. september 2020. I løpet av september skal skuleelevar over heile landet ta beina fatt og konkurrera i å reisa miljøvennleg til skulen.Alle skuleklasser fra 1. til 7. trinn kan delta og væra med i konkurransen om å vinna den gjeve førsteplassen og 30.000 kroner til klassekassen.

Med Beintøft ønsker Miljøagentene å bidra til større miljøengasjement og bevisstgjering av miljøproblem knytta til bilkjøring til skule og i lokalsamfunn. 

Målet er å inspirera fleire til å gå og sykle til skulen. Ved å velga miljøvennlig transport er ein med på å forureina mindre, skape tryggare skulevegar, få betre helse og ikkje minst, å ta vare på naturen, sier prosjektleder Kaspar Tjeldflaat Steudel i Miljøagentene.
Meir informasjon om Beintøff finn du her, informasjon om Miljøagentene finn du her

Skjema for registrering finn du her