Det har oppstått ein teknisk feil i avlaupsanlegget i Hamn.  Driftsmessig fungerer anlegget. Feilen vil ikkje ha konsekvens for innbyggjarar.

Deler og reperasjon er allereie tinga, men grunna leveringstid vil anlegget vere ute av drift i om lag 4 veker. Teknisk avdeling har varsla om feilen, og har søkt om mellombels løyve til naudoverløp til tilsynsmynde Stord/Fitjar landbruks- og miljøkontor.