Er du og di bedrift interessert i å læra meir om kva moglegheitar som finst innan bioøkonomi? Dette kan du lese meir om her.