Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Rullering av kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040

Fitjar kommunestyre vedtok i sak PS 59/18 å starte arbeid med kommuneplanen sin samfunnsdel.  Det vil, på denne nettsida, bli lagt ut fortløpande informasjon om arbeidet.

Kommunestyret sitt vedtak i sak PS 50/18 - Planstrategi 2016-2019 med tidsplan for peridoen -  finn du her

Kommunestyret sitt vedtak sak PS 59/18 - Revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040 - oppstart av planprogram - finn du her

Formannskapet sitt vedtak i sak 3/19 - Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040 - finn du her

Planprogrammet ligg ute til høyring med høyringsfrist 24.03.19.  Planprogrammet finn du her.

Innspill til planprogrammet finn du på lentene under:

Råd for Funksjonshemma

Eldrerådet

Kystverket 

Avinor

Sigrid Fangel 

Innbyggjarpanelet

Kråko Utvikling AS

Arbeidsgruppa for Kongsgarden Historisk Formidlingssenter   Visjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Fiskeridirektoratet

Stord kommune

 

Kontakt oss