Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera
nyhende høyringar / kunngjeringar
Konsulatopning bålhus i Rossneset

Konsulatopning bålhus i Rossneset

Oppretta: 23.11.2015 – Sist oppdatert 23.11.2015

I samband med friluftslivets år 2015 vert det konsulatopning i Rossneset onsdag 25.11.2015, kl 11.00. Konsulatet er eit bålhus som kan nyttast av alle som ferdast  i dette flotte friluftsområdet.  ...

Les meir

Off. ettersyn "Gartneritomta"

Oppretta: 17.11.2015 – Sist oppdatert 18.11.2015

Utval for plan og miljø vedtok i møte 11.11.2015 sak PS 95/15 å legge detaljreguleringsplan for gnr. 65/105 – Gartneritomta - ut til offentleg ettersyn.  Vedtaket er fatta med heimel i Plan- og by...

Les meir

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV- OG KULTURANLEGG I SUNNHORDLAND 2016-2020

Oppretta: 11.11.2015 – Sist oppdatert 11.11.2015

Samarbeidsrådet for Sunnhordlandhar i møte 30. oktober 2015 vedteke å revidere eksisterande plan for regionale idretts, friluftsliv og kulturanlegg i Sunnhordland 2011-2013(15).  

Les meir

Reguleringsendring Midtfjellet Vindpark

Oppretta: 11.11.2015 – Sist oppdatert 16.11.2015

Utval for plan og miljø vedtok i møte 25.06.2015 sak PS 63/15 å legge reguleringsendring for Midtfjellet Vindpark – ID 201501 -  ut til offentleg ettersyn.  Vedtaket er fatta med heimel i Plan- og ...

Les meir

Magnus Hardelandutstilling på FKIB og Galleri Losjen

Magnus Hardelandutstilling på FKIB og Galleri Losjen

Oppretta: 06.11.2015 – Sist oppdatert 06.11.2015

Det vert utstilling av Magnus Hardeland sine måleri, teikningar og akvarellar i foajeen på Fitjar kultur- og idrettsbygg og Galleri Losjen frå 7. -21. november.  

Les meir

Brann i vindmølle

Oppretta: 02.11.2015 – Sist oppdatert 02.11.2015

Laurdag 31 oktober var det brann i ei vindmølle i Midtfjellet vindpark, og mølla vart heilt utbrent. Kommunen har i dag hatt møte med selskapet for å få vurdert situasjonen.  

Les meir

Offentleg ettersyn – Søknad om utviding av areal på lokalitet 11492 Storevikholmen

Oppretta: 28.10.2015 – Sist oppdatert 28.10.2015

Sjøtroll Havbruk AS søkjer om løyve til å utvida areal på lokalitet 11492 Storevikholmen.Søknaden vert med dette lagt ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Stadfesting av reguleringsplan Hellandssjøen

Oppretta: 22.10.2015 – Sist oppdatert 11.11.2015

Med heimel i Plan- og bygningslova §§ 12.12 og 12.14 stadfesta Fitjar kommunestyre den 30.09.2015, sak PS 47/15, reguleringsplan for Hellandssjøen gnr. 49/274 m/fl.

Les meir

Gå til alle nyhende

Off. ettersyn "Gartneritomta"

Oppretta: 17.11.2015 – Sist oppdatert 18.11.2015

Utval for plan og miljø vedtok i møte 11.11.2015 sak PS 95/15 å legge detaljreguleringsplan for gnr. 65/105 – Gartneritomta - ut til offentleg ettersyn.  Vedtaket er fatta med heimel i Plan- og by...

Les meir

Reguleringsendring Midtfjellet Vindpark

Oppretta: 11.11.2015 – Sist oppdatert 16.11.2015

Utval for plan og miljø vedtok i møte 25.06.2015 sak PS 63/15 å legge reguleringsendring for Midtfjellet Vindpark – ID 201501 -  ut til offentleg ettersyn.  Vedtaket er fatta med heimel i Plan- og ...

Les meir

Stadfesting av reguleringsplan Hellandssjøen

Oppretta: 22.10.2015 – Sist oppdatert 11.11.2015

Med heimel i Plan- og bygningslova §§ 12.12 og 12.14 stadfesta Fitjar kommunestyre den 30.09.2015, sak PS 47/15, reguleringsplan for Hellandssjøen gnr. 49/274 m/fl.

Les meir

Forlenging av bygge- og delingsforbod

Oppretta: 24.09.2015 – Sist oppdatert 24.09.2015

Med heimel i Pbl. § 13-1, første ledd, vedtok Utval for plan og miljø i møte 17.09.2015, sak PS 77/15, å forlenge bygge- og delingsforbodet for Øyane krins medrekna Koløy til å gjelda ut 1. halvår ...

Les meir

Stadfesting reguleringsendring Fitjar Mekaniske Verksted

Oppretta: 17.09.2015 – Sist oppdatert 26.11.2015

Reguleringskartet finn du herStadfestingsvedtak finn du her Reguleringsføreseger finn du her

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss