Hopp til innhold Hopp til søk

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 - trykk her for informasjon

Turistinformasjon

Kamera
nyhende høyringar / kunngjeringar

Førehandsrøysting kommune- og fylkestingsvalet 2015

Oppretta: 02.09.2015 – Sist oppdatert 02.09.2015

Fitjar Valstyre minnar om utvida opningstidar på rådhuset i høve førehandsrøysting ved kommune- og fylkestingsvalet 2015.Det er ope torsdag 3. september til kl. 18:00, laurdag 5. september kl. 10:0...

Les meir

Nytt nasjonalt legevaktnummer 116 117

Nytt nasjonalt legevaktnummer 116 117

Oppretta: 28.08.2015 – Sist oppdatert 02.09.2015

Frå 1. september vert det lettare å hugsa telefonnummeret til legevakta.  Då kan du ringja det sekssifra telefonnummeret 116  117 for å koma til legevakta same kvar du er i Noreg. Det er dette numm...

Les meir

Folkevekst i Fitjar

Folkevekst i Fitjar

Oppretta: 21.08.2015 – Sist oppdatert 21.08.2015

Me er no blitt 3120 Fitjarbuarar ! Ein folkevekst på 17 personar 2. kvartal. Totalt 27 første halvår. Det siste året har det vore ein auke på 80 personar. Me er stolte over at Fitjar er ein vekstko...

Les meir

Manntal - offentleg ettersyn

Oppretta: 20.07.2015 – Sist oppdatert 03.08.2015

Manntalet for Fitar kommune i samband med Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 ligg ute til offentleg ettersyn i kundetorget på Fitjar rådhus og på biblioteket.  

Les meir

Nye byggjereglar frå 1. juli

Oppretta: 29.06.2015 – Sist oppdatert 29.06.2015

Frå 1. juli vert byggjereglane forenkla. Kan du byggje utan å søkje?  

Les meir

Nytt høgdereferansesystem

Oppretta: 25.06.2015 – Sist oppdatert 01.07.2015

Frå 3. juli blir høgdegrunnlaget endra til NN2000. Kva inneber dette for deg?  

Les meir

Helene fekk draumen sin oppfylt

Helene fekk draumen sin oppfylt

Oppretta: 22.06.2015 – Sist oppdatert 22.06.2015

MOT programmet byrjar no å bli godt innarbeid ved Rimbareid skule.MOT handlar om å utvikle robuste ungdomar som bygger på MOT verdiane MOT til å leve.

Les meir

Offentleg ettersyn - søknad om auka biomasse på lok 16755 Hageberg

Oppretta: 19.06.2015 – Sist oppdatert 22.06.2015

Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS søkjer om løyve til auka biomasse på lokalitet 16755 Hageberg. Søknaden gjeld ei auke i biomasse på 1560 tonn til makismalt tillat biomasse på 4680 tonn på lokal...

Les meir

Gå til alle nyhende

Manntal - offentleg ettersyn

Oppretta: 20.07.2015 – Sist oppdatert 03.08.2015

Manntalet for Fitar kommune i samband med Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 ligg ute til offentleg ettersyn i kundetorget på Fitjar rådhus og på biblioteket.  

Les meir

Offentleg ettersyn - søknad om auka biomasse på lok 16755 Hageberg

Oppretta: 19.06.2015 – Sist oppdatert 22.06.2015

Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS søkjer om løyve til auka biomasse på lokalitet 16755 Hageberg. Søknaden gjeld ei auke i biomasse på 1560 tonn til makismalt tillat biomasse på 4680 tonn på lokal...

Les meir

Interkommunal Strandsoneplan

Oppretta: 19.06.2015 – Sist oppdatert 19.06.2015

Høyring av forslag til fellesrapport Forslag til fellesrapport for Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland og Fusa vert med dette lagt ut på offentleg høyring. Høyringsfrist er sett til 1. o...

Les meir

Kulturminneplan for Fitjar kommune - offentleg høyring

Kulturminneplan for Fitjar kommune - offentleg høyring

Oppretta: 17.06.2015 – Sist oppdatert 23.06.2015

Høyringsutkast for kulturminneplan 2015-2025 Fitjar kommune finn du her Samla oversikt over registrerte kulturminne med verdivurdering finn du her  Sjå bilete av registrerte objekt på Flickr. (Ha...

Les meir

Byggje- og delingsforbod Hellandsfjorden

Oppretta: 20.05.2015 – Sist oppdatert 21.05.2015

Fitjar kommune v/ Utval for plan og miljø vedtok i sak 43/15 den 19.05.2015 mellombels byggjeforbod for planområde Hellandsfjorden gnr. 49 bnr. 274 m/fl. med umiddelbar verknad.Forbodet gjeld til n...

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss