Hopp til innhold Hopp til søk

Les rådmannen sitt budsjettframlegg (pdf)

Turistinformasjon

Kamera
nyhende høyringar / kunngjeringar

Ope folkemøte om ny E 39 mellom Stord og Os.

Oppretta: 20.11.2014 – Sist oppdatert 24.11.2014

Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune inviterer til folkemøte om ny E39 mellom Stord og Os og nye fylkesvegsamband knytt opp mot denne.

Les meir

Vegarbeid i Dalen

Oppretta: 19.11.2014 – Sist oppdatert 19.11.2014

I perioden 24. november - 5.desember vil vegen over "Dalen" vere stengt grunna vegvedlikehald.

Les meir

Kulturskulen har ledige plassar på dans og drama/teater

Kulturskulen har ledige plassar på dans og drama/teater

Oppretta: 17.11.2014 – Sist oppdatert 24.11.2014

Kulturskulen har ledige plassar på dans og drama/teater frå 1. januar 2015.

Les meir

Gå til alle nyhende

Stadfesting detaljreguleringsplan E-39 Engevik - Sandvikvåg

Oppretta: 09.10.2014 – Sist oppdatert 09.10.2014

Detaljreguleringsplanen for E-39 Engevik-Sandvikvåg er stadfesta i Fitjar kommunestyre den 24.09.2014, sak nr. 58/14.  

Les meir

Detaljreguleringsplan Hellandsfjorden - offentleg ettersyn

Oppretta: 08.07.2014 – Sist oppdatert 08.07.2014

Utval for plan og miljø vedtok i møte 17.06.2014 sak PS 56/14 å leggje detaljreguleringsplan for Hellandsfjorden, gnr. 49/274, ut til offentleg ettersyn, jfr. Pbl. § 12-10.

Les meir

Stadfesting reguleringsendring Hamn/Rossneset

Oppretta: 02.07.2014 – Sist oppdatert 02.07.2014

Det vert med dette kunngjort at endring av plan for Hamn/ Rossneset, del av gnr. 65,67 og 68 vart stadfesta av Fitjar kommunestyre jfr. pbl § 12.12, den 18.06.2014, sak 36/14. 

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss