Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

nyhende høyringar / kunngjeringar

Informasjon om smitteverntiltak og lokale konsekvensar

Oppretta: 27.03.2020 – Sist oppdatert 28.03.2020

Oppretta: 13.03.2020 – Sist oppdatert 28.03.2020  Kl. 21.00   I kveld laurdag 28. mars kan Fitjar kommune melda om at det ikkje er påvist nye smittetilfelle i kommunen i dag heller.   Sundag s...

Les meir

Pressemelding frå ordførar og rådmann i Fitjar kommune

Oppretta: 27.03.2020 – Sist oppdatert 28.03.2020

Pressemelding Avgjerda finn du her: Avgjerd   Fitjar kommune gjorde den 25. mars vedtak etter smittevernlova § 4-1.  Saka gjeld krav om karantene og smittevern i samband med at Fitjar Mekaniske ...

Les meir

Pressemelding frå ordføraren i Fitjar

Oppretta: 25.03.2020 – Sist oppdatert 25.03.2020

Pressemelding frå ordføraren i Fitjar   Fitjar Mekaniske Verkstad er ei stor og viktig bedrift i Fitjar.  For å halda produksjonen oppe vil dei no få inn fleire utanlandske arbeidarar for ein p...

Les meir

Karantene for utanlandske arbeidstakarar. Vedtak etter smittvernloven 4-1 for Fitjar Mekaniske Verksted AS.

Oppretta: 25.03.2020 – Sist oppdatert 25.03.2020

Vedtak etter  smittvernloven 4-1 for Fitjar Mekaniske Verksted AS.   Sjå vedtaket i PDF her: Vedtak                                                     Fitjar Mekaniske  Verksted AS (FMV)  planle...

Les meir

Endringar i drifta av Fitjar Helsestasjon

Oppretta: 25.03.2020 – Sist oppdatert 27.03.2020

Grunna korona-pandemien er det gjort endringar i høve tilbodet hjå jordmor, helsestasjon, skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom. Endringane er gjort for å minske risiko for smitte, jf. råd o...

Les meir

Tolking av regelverk for tilskot til sjukdomsavløysing knytt til Korona

Oppretta: 24.03.2020 – Sist oppdatert 24.03.2020

Landbruksproduksjon er ei samfunnskritisk oppgåve, og landbruksdirektoratet har oppdatert informasjon om tilskot til avløysing ved sjukdom. Det er fortsett eit krav om sjukemelding, enten i form a...

Les meir

Kulturminnefondet ynsker søknader!

Oppretta: 23.03.2020 – Sist oppdatert 23.03.2020

Private eigarar av verneverdige kulturminner og frivillige lag og organisasjoner, kan søke Kulturminnefondet om støtte til tiltak på kulturminne, som til dømes: -hus og bygningar, -båter og fartøy ...

Les meir

PRESSEMELDING OM KORONASMITTE

Oppretta: 20.03.2020 – Sist oppdatert 20.03.2020

PRESSEMELDING                                                                                        20.03.20                                                                                        ...

Les meir

Gå til alle nyhende

Ny oppstartsmelding/høyringsrunde av revidert planprogram for områderegulering av Fitjar sentrum

Oppretta: 13.03.2020 – Sist oppdatert 13.03.2020

Formannskapet vedtok i møte 28.01.2020 å utvida planområdet for ny reguleringsplan for Fitjar sentrum mot vest til også å omfatta Hegraneset, og kommunestyret vedtok i møte 26.02.2010 å be om at de...

Les meir

Høyring - Ny forskrift om minsteareal for jakt på hjort.

Oppretta: 11.03.2020 – Sist oppdatert 11.03.2020

Utval for plan og miljø vedtok i møte 21.10.2019, sak PS 66/19,å starte arbeid med ny forskrift for minsteareal for jakt på hjort i Fitjar kommune.  Vedtaket er fatta med heimel i Forskrift om forv...

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss