Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera
nyhende høyringar / kunngjeringar

Vernebriller og fyrverkeri hører sammen

Oppretta: 22.12.2014 – Sist oppdatert 22.12.2014

Uvettig bruk av fyrverkeri fører hvert år til personskader. Verst går det ut over ansikt og øyne. Norsk brannvernforening ber folk benytte vernebriller ved oppskyting av fyrverkeri nyttårsaften.

Les meir

Eigedomsskatten for 2015

Oppretta: 22.12.2014 – Sist oppdatert 22.12.2014

Kommunestyret i Fitjar gjorde vedtak om innføring av eigedomsskatt den 17. desember 2008. Vidareføring av eigedomsskatten vert handsama i Fitjar kommunestyre årleg i samband med budsjetthandsaminga.

Les meir

Fagforbundet Stord/Fitjar sitt kulturstipend 2014

Oppretta: 17.12.2014 – Sist oppdatert 20.12.2014

Fagforbundet Stord/Fitjar har oppretta kulturstipend for born og unge mellom 13 og 20 år busett i Stord eller Fitjar kommune. Stipendet kan og tildelast organisasjonar/lag som arbeider med målgruppa.

Les meir

Gå til alle nyhende

Offentleg ettersyn detaljreguleringsplan Bakken

Oppretta: 11.12.2014 – Sist oppdatert 11.12.2014

Utval for plan og miljø vedtok i møte 25.11.2014 sak PS å leggja detaljreguleringsplan for område i Bakken, gnr. 65/276 m/ fl., ut  til offentleg ettersyn jfr. Pbl. § 12-10.

Les meir

Stadfesting reguleringsplan Kjærelva

Oppretta: 27.11.2014 – Sist oppdatert 27.11.2014

Det vert med dette kunngjort at detaljreguleringsplan for Kvedno-Kjærelva næring og veg mm. gnr. 61/12 m/fl.  vart stadfesta av Fitjar kommunestyre i sak KS-62/14 den 11.11.2014.  

Les meir

E-39 Engevik - Sandvikvåg

Oppretta: 09.10.2014 – Sist oppdatert 25.11.2014

StadfestingsvedtakFøresegnerPlankart

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss