Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera
nyhende høyringar / kunngjeringar

Melding om oppstart av detaljregulering del av Hegreneset industriområde, gbnr. 64/30 m.fl.

Oppretta: 19.10.2016 – Sist oppdatert 21.10.2016

I samsvar med § 12-8 i plan- og bygningslova vert det med dette meldt at J.Tufteland AS på oppdrag for Engevik & Tislevoll AS, set i gang arbeid med detaljregulering for del av Hegreneset industrio...

Les meir

INFLUENSAVAKSINERING I FITJAR KOMMUNE HAUST 2016

INFLUENSAVAKSINERING I FITJAR KOMMUNE HAUST 2016

Oppretta: 10.10.2016 – Sist oppdatert 10.10.2016

Fitjar helsestasjon vil som tidlegare år gje tilbod om influensavaksinering, og vaksine mot lungebetennelse for dei i risiko. Ein skal ikkje tinga time, men møte opp på avsette dagar og vente på tu...

Les meir

Invitasjon til fagkurs i samfunnsentreprenørskap vintaren 2016/2017

Oppretta: 10.10.2016 – Sist oppdatert 10.10.2016

Kommunar og bygder/stader som arbeider aktivt med lokal utvikling er oftast dei som lukkast best når det gjeld både nærings- og folketalsutvikling. Dette høgskulekurset gjev skreddarsydd og praktis...

Les meir

Stor rift om å bli medlem i Fitjar ungdomsråd

Stor rift om å bli medlem i Fitjar ungdomsråd

Oppretta: 07.10.2016 – Sist oppdatert 11.10.2016

Torsdag  6. oktober vart ungdomskuleelevane  på Rimbareid og elevane på Fitjar Vgs samla  for å få orientering om ungdomsrådet. Oppmøte var svært godt på Rimbareid skule, på Fitjar Vgs var det noko...

Les meir

Kunngjøring av tilskudd til nasjonale minoriteter og til kvensk språk og kultur

Kunngjøring av tilskudd til nasjonale minoriteter og til kvensk språk og kultur

Oppretta: 07.10.2016 – Sist oppdatert 07.10.2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lyst ut tilskuddsordningene til nasjonale minoriteter og til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur.

Les meir

Gratis HPV-vaksine til kvinner fødd 1991 - 1996

Gratis HPV-vaksine til kvinner fødd 1991 - 1996

Oppretta: 07.10.2016 – Sist oppdatert 07.10.2016

Alle kvinner fødd 1991 og seinare får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i novembe...

Les meir

Feil i e-fakturafil for privatpersonar

Oppretta: 04.10.2016 – Sist oppdatert 05.10.2016

Fitjar kommune har oppdaga feil ved utsending av kommunale avgifter for 3. termin samt månadlege fakturaer for august måned.  Det syner seg at det ikkje er sendt e-fakturafil til Nets for august og...

Les meir

Bustadsosial handlingsplan 2016 - 2020

Oppretta: 29.09.2016 – Sist oppdatert 29.09.2016

Utval for oppvekst og omsorg vedtok i møte den 13.09.2016 sak PS 38/16 å legge Bustadsosial handlingsplan 2016 - 2020 ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Gå til alle nyhende

Melding om oppstart av detaljregulering del av Hegreneset industriområde, gbnr. 64/30 m.fl.

Oppretta: 19.10.2016 – Sist oppdatert 21.10.2016

I samsvar med § 12-8 i plan- og bygningslova vert det med dette meldt at J.Tufteland AS på oppdrag for Engevik & Tislevoll AS, set i gang arbeid med detaljregulering for del av Hegreneset industrio...

Les meir

Bustadsosial handlingsplan 2016 - 2020

Oppretta: 29.09.2016 – Sist oppdatert 29.09.2016

Utval for oppvekst og omsorg vedtok i møte den 13.09.2016 sak PS 38/16 å legge Bustadsosial handlingsplan 2016 - 2020 ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Reguleringsendring Port Steingard

Oppretta: 01.07.2016 – Sist oppdatert 01.07.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova §§ 12-12 og 12-14 vedtok Utval for plan og miljø den 31.05.2016 sak PS 41/16 mindre reguleringsendring for Port Steingard plankart datert 17.03.2016 og føresegner...

Les meir

Reguleringsendring Kvedno/Kjerelvo

Oppretta: 27.06.2016 – Sist oppdatert 01.07.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova §§ 12-12 og 12-14 vedtok Utval for plan og miljø den 31.05.2016 sak PS 40/16 mindre reguleringsendring for Kvedno/Kjerelvo med plankart datert 27.06.2016 og føres...

Les meir

Vedteke reguleringsplan for Midtfjellet

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 18.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 8/16 Reguleringsplan for Midtfjellet Vindpark med tilhøyrande plankart dat. 01.09.2015, føresegner dat....

Les meir

Vedteke reguleringsplan, for Avløypet

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 20.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 10/16 Reguleringsplan for Avløypet  med tilhøyrande kart, føresegner, planomtale med ROS-analyse dagset...

Les meir

Vedteke reguleringsplan, Fitjar sentrum kryss Fv. 545

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 20.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 9/16 detaljreguleringsplan for Fitjar sentrum, kryss Fv 545, med plankart, planomtale med ROS-analyse o...

Les meir

Utval for oppvekst og omsorg - endra møtedato

Oppretta: 04.04.2016 – Sist oppdatert 04.04.2016

Tillyst møte i utval for oppvekst og omsorg, onsdag 6. april, er flytta til tysdag 12. april kl. 13:00. Møtet vert halde i kommunestyresalen på Fitjar rådhus, og er ope for alle. Saksliste og møt...

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss