Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

nyhende høyringar / kunngjeringar

Avlyst møte

Oppretta: 06.12.2018 – Sist oppdatert 06.12.2018

Tillyst møte i Utval for plan og miljø den 11. desember 2018 utgår.

Les meir

Foto Kjetil Rydland

Næringsprisen 2018 gjekk til Randi og Kristoffer Dalen

Oppretta: 05.12.2018 – Sist oppdatert 05.12.2018

Formannskapet vedtok einstemmig å gje nærinmgsprisen til Randi og Kristoffer Dalen. Ordførar og kultursjef vitja  dei under kveldsstellet i floren  med blomar og grunngjeving for at prisen vart til...

Les meir

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Oppretta: 05.12.2018 – Sist oppdatert 05.12.2018

Fitjar formannskap sitt framlegg til budsjett 2019 ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 5. - 19. desember på www.fitjar.kommune.no/budsjett-2019, dokumenta er også tilgjengelege i kundetorget...

Les meir

Opningstider i  Roald Tellnes-utstilling og ope kulturkontor i Galleri Losjen

Opningstider i Roald Tellnes-utstilling og ope kulturkontor i Galleri Losjen

Oppretta: 30.11.2018 – Sist oppdatert 05.12.2018

Her finn du opningstidene til utstillinga med Roald J. Tellnes sine kunstverk. Det vert omvisning i utstillinga med informansjon om kunstnar og kunst. Ta ein liten timeout frå julestria og sjå dei ...

Les meir

Offentleg ettersyn - søknad om løyve til akvakultur

Offentleg ettersyn - søknad om løyve til akvakultur

Oppretta: 29.11.2018 – Sist oppdatert 29.11.2018

Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om løyve til å etablere og drive akvakultur i flytande anlegg av tare på lokalitet Fossvika i Fitjar kommune. Arealet er på 20 dekar og det er planlagt ein årleg pr...

Les meir

Taksering av nye skatteobjekt

Taksering av nye skatteobjekt

Oppretta: 27.11.2018 – Sist oppdatert 27.11.2018

I perioden desember 2018 til januar 2019 vil det bli føretatt taksering av nye skatteobjekt som er komen til i løpet av 2018. Takseringa omfattar bustadar, fritidsbygg, næringsbygg, verk og bruk og...

Les meir

Tømmerarbeid i Lio

Tømmerarbeid i Lio

Oppretta: 21.11.2018 – Sist oppdatert 21.11.2018

Frå og med onsdag 21/11-18 vil det bli kjørt tømmer frå Lio med tømmerbil.  Det må difor påreknast litt venting ved opplasting - inntil 15 minutter. Vis aktsomhet for tømmerkran!

Les meir

Eigedomsavgifter 2019

Eigedomsavgifter 2019

Oppretta: 20.11.2018 – Sist oppdatert 27.11.2018

Med heimel i lov om vass- og kloakkavgifter § 3 med tilhøyrande forskrifter og forvaltningslova § 37, vert det med dette førehandsvarsla at kommunen sine betalingssatsar for vatn, avløp, renovasjon...

Les meir

Gå til alle nyhende
Offentleg ettersyn - søknad om løyve til akvakultur

Offentleg ettersyn - søknad om løyve til akvakultur

Oppretta: 29.11.2018 – Sist oppdatert 29.11.2018

Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om løyve til å etablere og drive akvakultur i flytande anlegg av tare på lokalitet Fossvika i Fitjar kommune. Arealet er på 20 dekar og det er planlagt ein årleg pr...

Les meir

Taksering av nye skatteobjekt

Taksering av nye skatteobjekt

Oppretta: 27.11.2018 – Sist oppdatert 27.11.2018

I perioden desember 2018 til januar 2019 vil det bli føretatt taksering av nye skatteobjekt som er komen til i løpet av 2018. Takseringa omfattar bustadar, fritidsbygg, næringsbygg, verk og bruk og...

Les meir

Eigedomsavgifter 2019

Eigedomsavgifter 2019

Oppretta: 20.11.2018 – Sist oppdatert 27.11.2018

Med heimel i lov om vass- og kloakkavgifter § 3 med tilhøyrande forskrifter og forvaltningslova § 37, vert det med dette førehandsvarsla at kommunen sine betalingssatsar for vatn, avløp, renovasjon...

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss