Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera
nyhende høyringar / kunngjeringar
VAKSINASJON HAUSTEN 2015 PÅ FITJAR HELSESTASJON

VAKSINASJON HAUSTEN 2015 PÅ FITJAR HELSESTASJON

Oppretta: 30.09.2015 – Sist oppdatert 30.09.2015

INFLUENSA- OG PNEUMOKOKKVAKSINASJON mot ”SESONGINFLUENSA” og  LUNGEBETENDELSE Det vert tilrådd at personar med risikosjukdommar let seg vaksinera mot influensa- og pneumokokksjukdom.

Les meir

TV - Aksjonen - Bli Bøssebærar!

Oppretta: 23.09.2015 – Sist oppdatert 23.09.2015

Håpar nokon av dykk har lyst til å gå med TV-aksjonsbøsse søndag 18. oktober kl. 16:00. Årets TV-aksjon er i år tildelt Regnskogfondet og målet er å redda det som er igjen av regnskogen.  Dette ram...

Les meir

Mandat og representantar er klare

Oppretta: 15.09.2015 – Sist oppdatert 15.09.2015

Valoppgjeret er no ferdig: Mandat er fordelt og representantar er kåra.  

Les meir

Museumsdag på Årskog museum

Museumsdag på Årskog museum

Oppretta: 10.09.2015 – Sist oppdatert 10.09.2015

Søndag 13. september, Kl.13.00-17.00  

Les meir

Status for Øyaplanen.

Oppretta: 09.09.2015 – Sist oppdatert 09.09.2015

I tillegg til Øyaplanen er det to andre planar til høyring som heilt gjeld same tema som Øyaplanen:Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland, som vil vera styrande for Øyaplanen. Regional kysts...

Les meir

Norskopplæring

Oppretta: 03.09.2015 – Sist oppdatert 03.09.2015

Fitjar kommune startar opp norskkurs for arbeidsinnvandrarar og andre interesserte i september.  Opplæringa vert gitt på nynorsk.

Les meir

Nytt nasjonalt legevaktnummer 116 117

Nytt nasjonalt legevaktnummer 116 117

Oppretta: 28.08.2015 – Sist oppdatert 02.09.2015

Frå 1. september vert det lettare å hugsa telefonnummeret til legevakta.  Då kan du ringja det sekssifra telefonnummeret 116  117 for å koma til legevakta same kvar du er i Noreg. Det er dette numm...

Les meir

Folkevekst i Fitjar

Folkevekst i Fitjar

Oppretta: 21.08.2015 – Sist oppdatert 21.08.2015

Me er no blitt 3120 Fitjarbuarar ! Ein folkevekst på 17 personar 2. kvartal. Totalt 27 første halvår. Det siste året har det vore ein auke på 80 personar. Me er stolte over at Fitjar er ein vekstko...

Les meir

Gå til alle nyhende

Forlenging av bygge- og delingsforbod

Oppretta: 24.09.2015 – Sist oppdatert 24.09.2015

Med heimel i Pbl. § 13-1, første ledd, vedtok Utval for plan og miljø i møte 17.09.2015, sak PS 77/15, å forlenge bygge- og delingsforbodet for Øyane krins medrekna Koløy til å gjelda ut 1. halvår ...

Les meir

Stadfesting reguleringsendring Fitjar Mekaniske Verksted

Oppretta: 17.09.2015 – Sist oppdatert 17.09.2015

Med heimel i Plan- og bygningslova  12.12 og 12.14 stadfesta Utvalfor plan og miljø i Fitjar kommune i sak PS 69/15 den 02.09.2015 mindre endring av reguleringsplan for Fitjar Mekaniske Verksted.

Les meir

Manntal - offentleg ettersyn

Oppretta: 20.07.2015 – Sist oppdatert 03.08.2015

Manntalet for Fitar kommune i samband med Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 ligg ute til offentleg ettersyn i kundetorget på Fitjar rådhus og på biblioteket.  

Les meir

Offentleg ettersyn - søknad om auka biomasse på lok 16755 Hageberg

Oppretta: 19.06.2015 – Sist oppdatert 22.06.2015

Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS søkjer om løyve til auka biomasse på lokalitet 16755 Hageberg. Søknaden gjeld ei auke i biomasse på 1560 tonn til makismalt tillat biomasse på 4680 tonn på lokal...

Les meir

Interkommunal Strandsoneplan

Oppretta: 19.06.2015 – Sist oppdatert 19.06.2015

Høyring av forslag til fellesrapport Forslag til fellesrapport for Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland og Fusa vert med dette lagt ut på offentleg høyring. Høyringsfrist er sett til 1. o...

Les meir

Kulturminneplan for Fitjar kommune - offentleg høyring

Kulturminneplan for Fitjar kommune - offentleg høyring

Oppretta: 17.06.2015 – Sist oppdatert 23.06.2015

Høyringsutkast for kulturminneplan 2015-2025 Fitjar kommune finn du her Samla oversikt over registrerte kulturminne med verdivurdering finn du her  Sjå bilete av registrerte objekt på Flickr. (Ha...

Les meir

Byggje- og delingsforbod Hellandsfjorden

Oppretta: 20.05.2015 – Sist oppdatert 21.05.2015

Fitjar kommune v/ Utval for plan og miljø vedtok i sak 43/15 den 19.05.2015 mellombels byggjeforbod for planområde Hellandsfjorden gnr. 49 bnr. 274 m/fl. med umiddelbar verknad.Forbodet gjeld til n...

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss