Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

nyhende høyringar / kunngjeringar
Johannes Kleppevik sitt minnefond

Johannes Kleppevik sitt minnefond

Oppretta: 28.03.2017 – Sist oppdatert 28.03.2017

Kvart år vert det delt ut ein minnepris som går til einskildpersonar, lag eller organisasjonar som på ein framifrå måte har fremja kystkulturen i Hordaland

Les meir

Telefonsentral legesenter

Oppretta: 28.03.2017 – Sist oppdatert 28.03.2017

Grunna forsinkelse på ny telefonsentral til nye Fitjar legesenter må ein inntil vidare bruke Rådhuset legekontor sitt nummer, 53497105.  

Les meir

Fitjar Legesenter

Fitjar Legesenter

Oppretta: 21.03.2017 – Sist oppdatert 23.03.2017

Legane i Fitjar flytter over i nytt  legesenter frå 27.03.17. Det nye Fitjar Legesenter finn ein i dei  ombygde  tannlegelokala i Fitjar bu- og beh. senter, adresse Gamle Havnavegen 2.     

Les meir

Melding om oppstart av detaljreguleringsplan for Årskog Industriområde

Oppretta: 14.03.2017 – Sist oppdatert 14.03.2017

Med heimel i plan- og bygningslova (pbl.) § 12-8 vert det varsla at Fitjar kommune set i gang­ arbeid med reguler­ingsplan for Årskog Industriområde gnr. 69 bnr. 15 m/fl., planID 1222_201701.

Les meir

Melding om oppstart av reguleringsendring Hellandssjøen - PlanID 1222_201602

Oppretta: 03.03.2017 – Sist oppdatert 03.03.2017

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det med dette meldt oppstart av arbeid med reguleringsendring- detaljregulering for del av Hellandssjøen, småbåthamn mm., Fitjar kommune.

Les meir

Kartlegging av friluftslivområde

Kartlegging av friluftslivområde

Oppretta: 27.02.2017 – Sist oppdatert 20.03.2017

Kartlegging og verdisetjing av område for friluftsliv i Fitjar kommune vert  no lagt ut på høyring.

Les meir

GALLERI LOSJEN UTSTILLINGSOPNING LAURDAG 11. MARS

GALLERI LOSJEN UTSTILLINGSOPNING LAURDAG 11. MARS

Oppretta: 27.02.2017 – Sist oppdatert 28.02.2017

Nina Aarbø Olsen sin debututstilling " Perler på jorda og skattar i himmelen" opnar laurdag 11. mars kl. 15.00.  

Les meir

Nye funksjonar på Fitjar kommune si heimeside

Nye funksjonar på Fitjar kommune si heimeside

Oppretta: 20.02.2017 – Sist oppdatert 20.02.2017

På Fitjar kommune si heimeside er det kome 2 nye funksjonar. "Kom med di sak" og " Fix gata mi" som du finn nede til venstre på sida.

Les meir

Gå til alle nyhende

Melding om oppstart av detaljreguleringsplan for Årskog Industriområde

Oppretta: 14.03.2017 – Sist oppdatert 14.03.2017

Med heimel i plan- og bygningslova (pbl.) § 12-8 vert det varsla at Fitjar kommune set i gang­ arbeid med reguler­ingsplan for Årskog Industriområde gnr. 69 bnr. 15 m/fl., planID 1222_201701.

Les meir

Melding om oppstart av reguleringsendring Hellandssjøen - PlanID 1222_201602

Oppretta: 03.03.2017 – Sist oppdatert 03.03.2017

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det med dette meldt oppstart av arbeid med reguleringsendring- detaljregulering for del av Hellandssjøen, småbåthamn mm., Fitjar kommune.

Les meir

Kartlegging av friluftslivområde

Kartlegging av friluftslivområde

Oppretta: 27.02.2017 – Sist oppdatert 20.03.2017

Kartlegging og verdisetjing av område for friluftsliv i Fitjar kommune vert  no lagt ut på høyring.

Les meir

Reguleringsendring Litla Kråko

Oppretta: 22.02.2017 – Sist oppdatert 22.02.2017

Fitjar kommune v/Utval for plan og miljø vedtok i møte 07.02.2017 i sak PS 5/17 mindre endring for del av detaljregulering for Litla Kråko med planID 1222_201103-01.  

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss