Hopp til innhold Hopp til søk

Rimbareid skule søkjer rektor - søknadsfrist 30. april

Turistinformasjon

Kamera
nyhende høyringar / kunngjeringar
Hugs snøskredfaren i påskefjellet

Hugs snøskredfaren i påskefjellet

Oppretta: 11.04.2014 – Sist oppdatert 11.04.2014

Om ein dreg til fjells i Sør-Noreg, er det fleire mogelegheiter for fine skiturar. Det er samstundes viktig å hugsa på faren for snøskred, melder NVE.  

Les meir

Betre resultat enn venta

Betre resultat enn venta

Oppretta: 03.04.2014 – Sist oppdatert 03.04.2014

Fitjar kommune fekk eit monaleg betre resultat enn budsjettert. Etter netto overføringar oppnådde kommunen eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 5 mill. kroner.  

Les meir

Tid for å søkje plass i kulturskulen

Tid for å søkje plass i kulturskulen

Oppretta: 02.04.2014 – Sist oppdatert 03.04.2014

Det er no tid for å søkje plass i Fitjar kulturskule. Søknadsfrist er 1. mai 2014. Meir informasjon om dei ulike tilboda finn du her Søk om plass her  

Les meir

Gå til alle nyhende
Omsorgsplan 2014 - 2020

Omsorgsplan 2014 - 2020

Oppretta: 10.04.2014 – Sist oppdatert 11.04.2014

Utval for plan og miljø vedtok i møte 02.04.2014 å leggje omsorgsplan 2014 - 2020 ut på høyring i perioden 10.04.- 12.05.2014.  Planen finn du her.  Planen er og tilgjengelig på biblioteket og i ku...

Les meir

Tid for å søkje plass i kulturskulen

Tid for å søkje plass i kulturskulen

Oppretta: 02.04.2014 – Sist oppdatert 03.04.2014

Det er no tid for å søkje plass i Fitjar kulturskule. Søknadsfrist er 1. mai 2014. Meir informasjon om dei ulike tilboda finn du her Søk om plass her  

Les meir

Detaljregulering Hamn/Rossneset

Detaljregulering Hamn/Rossneset

Oppretta: 14.03.2014 – Sist oppdatert 27.03.2014

Utval for plan og miljø vedtdok i møte 03.03.2014 sak PS 20/14 å leggja reguleringsendring av plan over Hamn/Rossneset ut til offentleg ettersyn.  Vedtaket er fatta med heimel i Pbl. § 11-12.  Plan...

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss