Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

nyhende høyringar / kunngjeringar

Klima og verdiskaping på vestlandet

Oppretta: 16.04.2018 – Sist oppdatert 16.04.2018

Torsdag 3. mai skal SKL og BKK arrangere eit halvdagsseminar på Stord om klima og verdiskaping på Vestlandet.

Les meir

Bransjemøte med byggebransjen i Fitjar

Bransjemøte med byggebransjen i Fitjar

Oppretta: 10.04.2018 – Sist oppdatert 11.04.2018

Det vert med dette invitert til bransjemøte med frukost tysdag 24. april kl. 08:30 - 11:00.  Møtet finn stad i kommunestyresalen i Fitjar rådhus.                                                   ...

Les meir

Folkehelseundersøkinga i Hordaland 2018

Folkehelseundersøkinga i Hordaland 2018

Oppretta: 10.04.2018 – Sist oppdatert 10.04.2018

Korleis har du det og korleis trivst du i nærmiljøet ditt? Dette er noko av det om lag 70 000 hordalendingar blir spurde om i den største folkehelseundersøkinga som er gjennomført i Hordaland.  I ...

Les meir

Årets forbilde

Årets forbilde

Oppretta: 10.04.2018 – Sist oppdatert 10.04.2018

Kjenner du ein person som gjer ein viktig innsats for barn og unge - og som er eit godt forbilete?  Nå kan du foreslå din kandidat til "Årest forbilde".  Prisen for Årets forbilde går til ein vakse...

Les meir

Statskog-Millionen

Statskog-Millionen

Oppretta: 09.04.2018 – Sist oppdatert 10.04.2018

I fjor var det oppstartsår og 66 aktiviteter landet rundt fikk støtte. I år skal vi opp i marsjfart med Statskogmillionen. Det betyr at rundt 150 organisasjoner vil få 10 000,- eller 5 000,- til å...

Les meir

Registrering av vassforsyningssystem

Registrering av vassforsyningssystem

Oppretta: 06.04.2018 – Sist oppdatert 06.04.2018

Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld og dei som er små, til dømes ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon, og lenk...

Les meir

TellTur 2018

Oppretta: 26.03.2018 – Sist oppdatert 26.03.2018

Pressemelding: Søndag 25. mars (Palmesøndag) blir det oppstart av turregistreringssystemet TellTur i vår region.   Det er Friluftsrådet Vest som administrerer dette populære turprosjektet, samme...

Les meir

Lag din eigen digitale postkasse !

Lag din eigen digitale postkasse !

Oppretta: 15.03.2018 – Sist oppdatert 15.03.2018

Fitjar kommune har sidan 2016 nytta tenesten SvarUT ved utsending av brev, dette vil sei at brev vert sendt via Digital postkasse. Fitjar kommune oppmodar no om at DU skaffar deg digital postkasse...

Les meir

Gå til alle nyhende

Offentleg ettersyn – Søknad om etablering av anlegg for produksjon av matfisk på ny lokalitet Fossvika

Oppretta: 28.02.2018 – Sist oppdatert 01.03.2018

Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om løyve til å etablere anlegg for produksjon av laks på ny lokalitet Fossvika i Fitjar kommune. Det er søkt om maksimalt 2340 tonn biomasse.

Les meir

Melding om oppstart av arbeid med mindre reguleringsendring

Oppretta: 27.02.2018 – Sist oppdatert 28.02.2018

Frå Multiconsult Norge ligg det føre varsel om oppstart av mindre endring av gjeldande detaljregulering for Tranøy Aust, gnr. 38 bnr. 2 og 7 med PlanID 1999302 i Fitjar kommune. Forslagsstillar er...

Les meir

Endring av detaljreguleringsplan Kvedno/Kjærelva

Oppretta: 13.02.2018 – Sist oppdatert 22.02.2018

Utval for plan og miljø vedtok den 01.02.2018 i sak PS 9/18 mindre endring av detaljregulering for gnr. 61 bnr. 12 - m/fl. - Kvedno/Kjærelva - næring og veg.  Reguleringsplanen har PlanID 201404.

Les meir

Stadfesting av detaljregulering for del av Hellandssjøen

Oppretta: 01.12.2017 – Sist oppdatert 07.12.2017

Fitjar kommunestyre stadfesta i møte den 22.11.2017 sak PS 48/17 detaljreguering for del av Hellandssjøen, småbåthamn mm, med PlanID 201602.

Les meir

Stadfesting detaljregulering Årskog industriområde

Oppretta: 01.12.2017 – Sist oppdatert 07.12.2017

Fitjar kommunestyre stadfesta den 22.11.2017 i sak PS 47/17 Detaljregulering for Årskog industriområde med planID 1222_201701.  

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar

Offentleg ettersyn – Søknad om etablering av anlegg for produksjon av matfisk på ny lokalitet Fossvika

Oppretta: 28.02.2018 – Sist oppdatert 01.03.2018

Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om løyve til å etablere anlegg for produksjon av laks på ny lokalitet Fossvika i Fitjar kommune. Det er søkt om maksimalt 2340 tonn biomasse.

Les meir

Aktivitetsområdet ved rådhuset

Oppretta: 19.05.2017 – Sist oppdatert 19.05.2017

Aktivitetsområdet ved rådhuset er klart til å takast i bruk. I tida framover vil det kome på plass fleire aktivitetsaparat. Mellom anna fleire hinderløypeaparat og ein trmapoline nedfelt i bakken.

Les meir

Aktivitetsområdet ved rådhuset

Aktivitetsområdet ved rådhuset

Oppretta: 19.05.2017 – Sist oppdatert 19.05.2017

Aktivitetsområdet ved rådhuset kan takast i bruk. I tida framover vil det komme fleire aktivitetsaparat. Mellom anna ein trampoline som er nedfelt i bakken.

Les meir

Kontakt oss