Hopp til innhold Hopp til søk

Les meir om kommunereforma her

Turistinformasjon

Kamera
nyhende høyringar / kunngjeringar

Varsel om høg vasstand

Oppretta: 07.02.2016 – Sist oppdatert 07.02.2016

Meteorologisk institutt melder om høg vasstand måndag.  

Les meir

Avtale om kommunereform

Oppretta: 28.01.2016 – Sist oppdatert 28.01.2016

Ordførarane i Stord og Fitjar signerte idag, kl. 12:30, avtale om kommunereform. Avtalen finn du her

Les meir

HALSNØY KLOSTER TUR - RETUR

HALSNØY KLOSTER TUR - RETUR

Oppretta: 27.01.2016 – Sist oppdatert 27.01.2016

Utstilling i Galleri Losjen 30. januar til 27. februar. Opning ved ordførar Wenche Tislevoll  laurdag 30. Januar kl 15.00

Les meir

Ulovleg bygging

Oppretta: 25.01.2016 – Sist oppdatert 25.01.2016

Kommunane har etter plan- og bygningslova § 32-1 plikt til å fylgja opp moglege ulovlege tiltak som vert oppdaga eller ein vert gjort merksam på.  Fitjar kommune orienterer med dette om at kommunen...

Les meir

Skrivemåten for namn i Fitjar - offentleg høyring etter lov om stadnamn

Oppretta: 13.01.2016 – Sist oppdatert 14.01.2016

Kartverket har reist namnesak etter lov om stadnamn av for ei rekkje stad-, gards- og øynamn i Fitjar, jf vedlagte liste her. Før Kartverket gjer vedtak i sakene dei reiser, har kommunen rett til ...

Les meir

Synfaring eigedomsskatt 2016

Oppretta: 13.01.2016 – Sist oppdatert 13.01.2016

Innan utgangen av februar skal alle nye eigedomar og bygg som er endra eller teke i bruk i løpet av 2015 takserast.  Dette er ei utvendig synfaring og det er ikkje nødvendig at eigar er tilstades u...

Les meir

Lyst til å realisere ideane dine?

Lyst til å realisere ideane dine?

Oppretta: 12.01.2016 – Sist oppdatert 13.01.2016

  Om du vurderer å starte di eiga bedrift er du velkommen på Atheno   sitt StartOpp-kurs 2016.  

Les meir

Brøyting av vegar

Oppretta: 10.01.2016 – Sist oppdatert 10.01.2016

Fitjar kommune har ansvar for brøyting av kommunale vegar, medan Statens vegvesen syt for brøytinga av fylkes-, riks- og europavegar.

Les meir

Gå til alle nyhende

Ulovleg bygging

Oppretta: 25.01.2016 – Sist oppdatert 25.01.2016

Kommunane har etter plan- og bygningslova § 32-1 plikt til å fylgja opp moglege ulovlege tiltak som vert oppdaga eller ein vert gjort merksam på.  Fitjar kommune orienterer med dette om at kommunen...

Les meir

Skrivemåten for namn i Fitjar - offentleg høyring etter lov om stadnamn

Oppretta: 13.01.2016 – Sist oppdatert 14.01.2016

Kartverket har reist namnesak etter lov om stadnamn av for ei rekkje stad-, gards- og øynamn i Fitjar, jf vedlagte liste her. Før Kartverket gjer vedtak i sakene dei reiser, har kommunen rett til ...

Les meir

Ny forskrift om nedgravne oljetankar

Oppretta: 28.11.2015 – Sist oppdatert 30.11.2015

Fitjar kommunestyre har vedteke ei forskrift som gjer at føresegnene i forurensningsforskriften kapittel 1 gjeld for alle tankar, uavhengig av storleik, i heile Fitjar kommune.

Les meir

Stadfesting av reguleringsplan Hellandssjøen

Oppretta: 22.10.2015 – Sist oppdatert 11.11.2015

Med heimel i Plan- og bygningslova §§ 12.12 og 12.14 stadfesta Fitjar kommunestyre den 30.09.2015, sak PS 47/15, reguleringsplan for Hellandssjøen gnr. 49/274 m/fl.

Les meir

Forlenging av bygge- og delingsforbod

Oppretta: 24.09.2015 – Sist oppdatert 24.09.2015

Med heimel i Pbl. § 13-1, første ledd, vedtok Utval for plan og miljø i møte 17.09.2015, sak PS 77/15, å forlenge bygge- og delingsforbodet for Øyane krins medrekna Koløy til å gjelda ut 1. halvår ...

Les meir

Stadfesting reguleringsendring Fitjar Mekaniske Verksted

Oppretta: 17.09.2015 – Sist oppdatert 26.11.2015

Reguleringskartet finn du herStadfestingsvedtak finn du her Reguleringsføreseger finn du her

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss