Hopp til innhold Hopp til søk

Trykk her for kommunens opningstider i sommar

Turistinformasjon

Kamera
nyhende høyringar / kunngjeringar

Pressemelding frå SIM

Oppretta: 17.07.2014 – Sist oppdatert 17.07.2014

Pressemelding knytt til sal av SIM Næring og SIM Tank kan du lese her

Les meir

Regionalt næringsfond - ny søknadsfrist

Regionalt næringsfond - ny søknadsfrist

Oppretta: 01.07.2014 – Sist oppdatert 17.07.2014

Samarbeidsrådet for Sunnhordland forvaltar midlar til utvikling gjennom Regionalt Næringsfond. 

Les meir

App for avfall

App for avfall

Oppretta: 30.06.2014 – Sist oppdatert 17.07.2014

Last ned SIM sin nye app for avfall. I appen kan du få varsel om tøming, finna miljøsentralar, opningstider, hyttekonteinerar og meir.

Les meir

Gå til alle nyhende

Reguleringsplan for Kvedno/Kjærelva - offentleg 1. gongs ettersyn

Oppretta: 17.07.2014 – Sist oppdatert 17.07.2014

Etter administrativt vedtak 15.07.2014 i sak DS-264/14 vert reguleringsplan for Kvedno/Kjærelva – næring og veg m.m. lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med reglane i plan- og bygningslova si ...

Les meir

Detaljreguleringsplan Hellandsfjorden - offentleg ettersyn

Oppretta: 08.07.2014 – Sist oppdatert 08.07.2014

Utval for plan og miljø vedtok i møte 17.06.2014 sak PS 56/14 å leggje detaljreguleringsplan for Hellandsfjorden, gnr. 49/274, ut til offentleg ettersyn, jfr. Pbl. § 12-10.

Les meir

Stadfesting reguleringsendring Hamn/Rossneset

Oppretta: 02.07.2014 – Sist oppdatert 02.07.2014

Det vert med dette kunngjort at endring av plan for Hamn/ Rossneset, del av gnr. 65,67 og 68 vart stadfesta av Fitjar kommunestyre jfr. pbl § 12.12, den 18.06.2014, sak 36/14. 

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss