Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

nyhende høyringar / kunngjeringar
Kommunestyre- og fylkestingsval 2019 - kunngjøring listeforslag

Kommunestyre- og fylkestingsval 2019 - kunngjøring listeforslag

Oppretta: 19.02.2019 – Sist oppdatert 19.02.2019

Listeforslaget må ha kome fram til kommunen kl. 12 (dagtid) den 1. april 2019.  Det er ikkje nok at brevet med listeforslaget er poststempla innen fristen. For meir info sjå www.valg.no eller Face...

Les meir

Kosthald og psykisk helse

Oppretta: 11.02.2019 – Sist oppdatert 11.02.2019

Torsdag 21. februar er det open informasjonskveld på Stord folkebibliotek med foredragshaldar Ragnhild Lekven Fimreite, som er klinisk ernæringsfysiolog.

Les meir

Søknad om barnehageplass, barnehageåret 2019/2020

Oppretta: 07.02.2019 – Sist oppdatert 07.02.2019

Barn som fyller eitt år innan utgangen av august det året det vert søkt om barnehageplass, har etter søknad innan fristen for hovudopptaket rett til å få plass i barnehage innan august. Barnet...

Les meir

Høyring for planprogram, og varsling av oppstart av kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040

Oppretta: 07.02.2019 – Sist oppdatert 07.02.2019

Formannskapet i Fitjar kommune legg forslag til  «Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040» ut på høyring i tråd med plan- og bygningsloven (PBL)  § 4-1. Fitjar kommune varslar opps...

Les meir

Melding om oppstart av planarbeid. Planprogram til offentleg ettersyn.

Oppretta: 04.02.2019 – Sist oppdatert 04.02.2019

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres det at Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS starter arbeid med detaljplan for Fjellheim FUS barnehage i Fitjar kommune. Arbeidet omfatt...

Les meir

Dialogmøte nye Vestland fylke

Oppretta: 01.02.2019 – Sist oppdatert 01.02.2019

I løpet av dei neste vekene skal fylkesordførarane i Hordaland og Sogn og Fjordane saman med påtroppande fylkesrådmann i Vestland fylkeskommune ut på dialogmøteturné for å møte innebyggjarar, lag, ...

Les meir

Tømmerarbeid i Lio

Tømmerarbeid i Lio

Oppretta: 21.11.2018 – Sist oppdatert 21.11.2018

Frå og med onsdag 21/11-18 vil det bli kjørt tømmer frå Lio med tømmerbil.  Det må difor påreknast litt venting ved opplasting - inntil 15 minutter. Vis aktsomhet for tømmerkran!

Les meir

Resultat frå folkehelseundersøkinga i Hordaland

Resultat frå folkehelseundersøkinga i Hordaland

Oppretta: 15.11.2018 – Sist oppdatert 15.11.2018

Resultata frå folkeundersøkinga er no klare og saka finn du på denne lenken.  Heile rapporten finn du her

Les meir

Gå til alle nyhende

Høyring for planprogram, og varsling av oppstart av kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040

Oppretta: 07.02.2019 – Sist oppdatert 07.02.2019

Formannskapet i Fitjar kommune legg forslag til  «Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040» ut på høyring i tråd med plan- og bygningsloven (PBL)  § 4-1. Fitjar kommune varslar opps...

Les meir

Melding om oppstart av planarbeid. Planprogram til offentleg ettersyn.

Oppretta: 04.02.2019 – Sist oppdatert 04.02.2019

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres det at Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS starter arbeid med detaljplan for Fjellheim FUS barnehage i Fitjar kommune. Arbeidet omfatt...

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss