Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera
nyhende høyringar / kunngjeringar

Resultat frå folkerøystinga

Oppretta: 25.04.2016 – Sist oppdatert 26.04.2016

Røystestaden ved Fitjar kultur- og idrettsbygg er no stengt, og resultata frå rådgjevande folkerøysting føreligg.  

Les meir

Rapport frå temadagar, Kystgard og kystlynghei på Straumøy, 2016

Rapport frå temadagar, Kystgard og kystlynghei på Straumøy, 2016

Oppretta: 25.04.2016 – Sist oppdatert 25.04.2016

Fredag 8. april var 15 personar samla på på Straumøy i Fitjarøyane.

Les meir

Bålreglene er endra. Pressemelding frå Norsk Brannvernforening

Oppretta: 13.04.2016 – Sist oppdatert 13.04.2016

Fra 1. januar i år gjelder endrede regler for bålbrenning. Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten tillatelse fra kommunen.  

Les meir

Fitjar folkebibliotek har fått ny heimeside

Fitjar folkebibliotek har fått ny heimeside

Oppretta: 08.04.2016 – Sist oppdatert 08.04.2016

Den nye heimesida finn du her

Les meir

Vedrørande Reisevaksinering

Oppretta: 17.03.2016 – Sist oppdatert 17.03.2016

Fitjar helsestasjon vil frå og med 1. april 2016 ikkje tilby reisevaksiner grunna bemanningssituasjonen pr no.

Les meir

Einige om omstillingsavtale

Oppretta: 16.03.2016 – Sist oppdatert 16.03.2016

Kommunestyra har bestemt at kommunane skal inngå ein omstillingsvtale med arbeidstakarorganisasjonane ved ei kommunesamanslåing. Denne avtalen er no i hamn.  

Les meir

Stadfesting reguleringsplan "Gartneritomta"

Oppretta: 15.03.2016 – Sist oppdatert 16.03.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 stadfesta Fitjar kommunestyre den 02.03.2016, sak PS 5/16 detaljreguleringsplan for nytt bustadområde på gnr. 65 bnr. 105, med tilhøyrande kart dagsett 28...

Les meir

Kunstutstilling Kristoffer Årskog i Galleri Losjen Opningstider

Kunstutstilling Kristoffer Årskog i Galleri Losjen Opningstider

Oppretta: 08.03.2016 – Sist oppdatert 16.03.2016

Måndag - fredag 16 - 18 og laurdag 19.mars 15 - 18

Les meir

Gå til alle nyhende

Offentleg ettersyn: retningsliner for sal og skjenking av alkohol

Oppretta: 26.04.2016 – Sist oppdatert 26.04.2016

Fitjar kommune legg framlegg til retningsliner for sal og skjenking av alkoholhaldig drikk til offentleg ettersyn med frist 23. mai.  

Les meir

Utval for oppvekst og omsorg - endra møtedato

Oppretta: 04.04.2016 – Sist oppdatert 04.04.2016

Tillyst møte i utval for oppvekst og omsorg, onsdag 6. april, er flytta til tysdag 12. april kl. 13:00. Møtet vert halde i kommunestyresalen på Fitjar rådhus, og er ope for alle. Saksliste og møt...

Les meir

Stadfesting reguleringsplan "Gartneritomta"

Oppretta: 15.03.2016 – Sist oppdatert 16.03.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 stadfesta Fitjar kommunestyre den 02.03.2016, sak PS 5/16 detaljreguleringsplan for nytt bustadområde på gnr. 65 bnr. 105, med tilhøyrande kart dagsett 28...

Les meir

Reguleringsendring føresegner Kråko

Oppretta: 08.02.2016 – Sist oppdatert 09.02.2016

Utval for plan og miljø vedtok i møte 17.09.2015 sak PS 80/15 mindre endring i reguleringsføresegner for Kråko.

Les meir

Ulovleg bygging

Oppretta: 25.01.2016 – Sist oppdatert 25.01.2016

Kommunane har etter plan- og bygningslova § 32-1 plikt til å fylgja opp moglege ulovlege tiltak som vert oppdaga eller ein vert gjort merksam på.  Fitjar kommune orienterer med dette om at kommunen...

Les meir

Ny forskrift om nedgravne oljetankar

Oppretta: 28.11.2015 – Sist oppdatert 30.11.2015

Fitjar kommunestyre har vedteke ei forskrift som gjer at føresegnene i forurensningsforskriften kapittel 1 gjeld for alle tankar, uavhengig av storleik, i heile Fitjar kommune.

Les meir

Stadfesting av reguleringsplan Hellandssjøen

Oppretta: 22.10.2015 – Sist oppdatert 11.11.2015

Med heimel i Plan- og bygningslova §§ 12.12 og 12.14 stadfesta Fitjar kommunestyre den 30.09.2015, sak PS 47/15, reguleringsplan for Hellandssjøen gnr. 49/274 m/fl.

Les meir

Forlenging av bygge- og delingsforbod

Oppretta: 24.09.2015 – Sist oppdatert 24.09.2015

Med heimel i Pbl. § 13-1, første ledd, vedtok Utval for plan og miljø i møte 17.09.2015, sak PS 77/15, å forlenge bygge- og delingsforbodet for Øyane krins medrekna Koløy til å gjelda ut 1. halvår ...

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss