Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera
nyhende høyringar / kunngjeringar
Sunnhordlandstreff 13. november i Bergen

Sunnhordlandstreff 13. november i Bergen

Oppretta: 29.10.2014 – Sist oppdatert 29.10.2014

Oppdater deg på karrieremoglegheiter og kva Sunnhordland kan tilby deg! Du er velkomen til sunnhordlandstreff 13. november 2014!

Les meir

Førebyggjande helseprosjekt

Førebyggjande helseprosjekt "Trygg alderdom"

Oppretta: 23.10.2014 – Sist oppdatert 24.10.2014

Fitjar kommune skal i  samarbeid med Fitjar seniorsenter og Fitjar frivillegsentral,  starte opp med fallførebyggjande kurs i haust.  

Les meir

Influensa- og pneumokokkvaksinasjon 2014/15

Oppretta: 20.10.2014 – Sist oppdatert 20.10.2014

Det vert tilrådd at personar med risikosjukdommar let seg vaksinera  mot influensa- og pneumokksjukdom.Fylgjande risikogrupper får tilbod om vaksine:Personar over 65 årPersonar med kjende medisinsk...

Les meir

Gå til alle nyhende

Stadfesting detaljreguleringsplan E-39 Engevik - Sandvikvåg

Oppretta: 09.10.2014 – Sist oppdatert 09.10.2014

Detaljreguleringsplanen for E-39 Engevik-Sandvikvåg er stadfesta i Fitjar kommunestyre den 24.09.2014, sak nr. 58/14.  

Les meir

Detaljreguleringsplan Hellandsfjorden - offentleg ettersyn

Oppretta: 08.07.2014 – Sist oppdatert 08.07.2014

Utval for plan og miljø vedtok i møte 17.06.2014 sak PS 56/14 å leggje detaljreguleringsplan for Hellandsfjorden, gnr. 49/274, ut til offentleg ettersyn, jfr. Pbl. § 12-10.

Les meir

Stadfesting reguleringsendring Hamn/Rossneset

Oppretta: 02.07.2014 – Sist oppdatert 02.07.2014

Det vert med dette kunngjort at endring av plan for Hamn/ Rossneset, del av gnr. 65,67 og 68 vart stadfesta av Fitjar kommunestyre jfr. pbl § 12.12, den 18.06.2014, sak 36/14. 

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss