Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera
nyhende høyringar / kunngjeringar

Fotterapi - tilbod til heimebuande i Fitjar

Oppretta: 17.09.2014 – Sist oppdatert 17.09.2014

Fitjar kommune har gjort avtale med autorisert fotterapeut Kristin Johanne Agdestein.

Les meir

Kost- og aktivitetsrettleiing

Oppretta: 29.08.2014 – Sist oppdatert 02.09.2014

Er du bekymra for barnet ditt si vektutvikling? Treng De hjelp til endring?  

Les meir

All brenning av avfall er ulovleg

All brenning av avfall er ulovleg

Oppretta: 29.08.2014 – Sist oppdatert 29.08.2014

I utgongspunktet er det forbode med open brenning og brenning av avfall i små omnar etter forureiningslova § 7. Unnatak er "vanleg" forureining (§8)

Les meir

Gå til alle nyhende

Detaljreguleringsplan Hellandsfjorden - offentleg ettersyn

Oppretta: 08.07.2014 – Sist oppdatert 08.07.2014

Utval for plan og miljø vedtok i møte 17.06.2014 sak PS 56/14 å leggje detaljreguleringsplan for Hellandsfjorden, gnr. 49/274, ut til offentleg ettersyn, jfr. Pbl. § 12-10.

Les meir

Stadfesting reguleringsendring Hamn/Rossneset

Oppretta: 02.07.2014 – Sist oppdatert 02.07.2014

Det vert med dette kunngjort at endring av plan for Hamn/ Rossneset, del av gnr. 65,67 og 68 vart stadfesta av Fitjar kommunestyre jfr. pbl § 12.12, den 18.06.2014, sak 36/14. 

Les meir

Stadfesting reguleringsplan Fitjarstølane Nord

Oppretta: 02.07.2014 – Sist oppdatert 03.07.2014

Det vert med dette kunngjort at detaljreguleringsplan for Fitjarstølane Nord er stadfesta av Fitjar kommunestyre jfr. pbl. § 12.12, den 18.06.2014, sak 38/14  

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss