Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

nyhende høyringar / kunngjeringar

Offentleg ettersyn - Søknad om endra areal og biomasse på lokalitet Dyrholmen Vest

Oppretta: 12.07.2018 – Sist oppdatert 12.07.2018

Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om løyve til å produsere 1560 tonn biomasse av laks og aure på lokalitet 32157 Dyrholmen Vest, samt utvide arealet og flytte anlegget mot sør. Anlegget vil ligge in...

Les meir

Forbod mot bålbrenning

Oppretta: 04.07.2018 – Sist oppdatert 04.07.2018

Grunna tørke og vind vert det innført totalforbod mot bålbrenning og bruk av open eld i Fitjar kommune.

Les meir

Tilskot til lågterskel fysisk aktivitet for born og ungdom

Oppretta: 29.06.2018 – Sist oppdatert 29.06.2018

Kommunar og frivillige organisasjonar kan søkje på denne felles tilskotsordninga for tiltak innan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for barn og unge. Det vert lyst ut 375 000 kr i ny søknadsr...

Les meir

Høyringsutkast til skulebruksplan

Høyringsutkast til skulebruksplan

Oppretta: 19.06.2018 – Sist oppdatert 22.06.2018

Utval for oppvekst og omsorg vedtok i møte 12. juni, sak PS 34/18 å leggje høyringsutkast til skulebruksplan for Fitjar kommune 2019 – 2023 ut til offentleg høyring. Høyringsperioden er 25. juni –...

Les meir

Ferieavvikling ved helsestasjonen/opening Public health centre

Ferieavvikling ved helsestasjonen/opening Public health centre

Oppretta: 19.06.2018 – Sist oppdatert 19.06.2018

I sommar vil det bli noko redusert bemanning og opningstid ved helsestasjonen, grunna ferieavvikling.  Opningstid vert vanlegvis mellom kl 08:30 - 14:00.  Helsestasjonen er stengt fredag 27.07.2018...

Les meir

Oversikt over ferieavikling på Fitjar legekontor

Oversikt over ferieavikling på Fitjar legekontor

Oppretta: 15.06.2018 – Sist oppdatert 19.06.2018

Maria-Ana Brata: Veke 32 og 33,  Gabor Pal Borgulya: Veke 29, 30, 31 og 32, Waleed Brisam: Veke 26, 27, 28 og 34  

Les meir

Høyring: Planstrategi 2016-2019

Oppretta: 14.06.2018 – Sist oppdatert 14.06.2018

Formannskapet vedtok den 13.06.2018 i sak PS 50/18 å leggja på høyring Planstrategi 2016-2019 for Fitjar kommune.

Les meir

Chat for barn og ungdom

Chat for barn og ungdom

Oppretta: 24.05.2018 – Sist oppdatert 24.05.2018

PIO-senteret har nylig åpnet en chat for barn og ungdom: «Noen på hjertet?». Chatten er for personer opp til 25 år, som har utfordringer eller bekymringer rundt sykdom hos noen nær dem. På chatten ...

Les meir

Gå til alle nyhende

Offentleg ettersyn - Søknad om endra areal og biomasse på lokalitet Dyrholmen Vest

Oppretta: 12.07.2018 – Sist oppdatert 12.07.2018

Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om løyve til å produsere 1560 tonn biomasse av laks og aure på lokalitet 32157 Dyrholmen Vest, samt utvide arealet og flytte anlegget mot sør. Anlegget vil ligge in...

Les meir

Høyringsutkast til skulebruksplan

Høyringsutkast til skulebruksplan

Oppretta: 19.06.2018 – Sist oppdatert 22.06.2018

Utval for oppvekst og omsorg vedtok i møte 12. juni, sak PS 34/18 å leggje høyringsutkast til skulebruksplan for Fitjar kommune 2019 – 2023 ut til offentleg høyring. Høyringsperioden er 25. juni –...

Les meir

Høyring: Planstrategi 2016-2019

Oppretta: 14.06.2018 – Sist oppdatert 14.06.2018

Formannskapet vedtok den 13.06.2018 i sak PS 50/18 å leggja på høyring Planstrategi 2016-2019 for Fitjar kommune.

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar

Aktivitetsområdet ved rådhuset

Oppretta: 19.05.2017 – Sist oppdatert 19.05.2017

Aktivitetsområdet ved rådhuset er klart til å takast i bruk. I tida framover vil det kome på plass fleire aktivitetsaparat. Mellom anna fleire hinderløypeaparat og ein trmapoline nedfelt i bakken.

Les meir

Aktivitetsområdet ved rådhuset

Aktivitetsområdet ved rådhuset

Oppretta: 19.05.2017 – Sist oppdatert 19.05.2017

Aktivitetsområdet ved rådhuset kan takast i bruk. I tida framover vil det komme fleire aktivitetsaparat. Mellom anna ein trampoline som er nedfelt i bakken.

Les meir

Kontakt oss