Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera
nyhende høyringar / kunngjeringar

NAV Fitjar

Oppretta: 07.12.2016 – Sist oppdatert 07.12.2016

- stengt fredag 9.des., - ope torsdag 8. des. - vanlig opningstid  

Les meir

Arbeid på hovudvassleidninga

Oppretta: 07.12.2016 – Sist oppdatert 07.12.2016

Det vil bli utført arbeid på hovudvassledninga idag, 7. desember frå kl. 21:00.  Abonnentar i følgjande område kan bli utan vatn; Rimbareid, Vestbøstad, Kalveid, sentrum, deler av Havn, Rossneset, ...

Les meir

Offentleg ettersyn: Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Oppretta: 06.12.2016 – Sist oppdatert 07.12.2016

I medhald av kommunelova § 45, 3. lekken, blir årsbudsjett og økonomiplan lagt ut til offentleg ettersyn. Budsjettet skal vedtakast av Fitjar kommunestyre 21. desember. Dokumenta ligg til ettersyn ...

Les meir

Sunnhordlandstreff på MS

Sunnhordlandstreff på MS "Sunnhordland"

Oppretta: 06.12.2016 – Sist oppdatert 06.12.2016

Knyt kontakt med mogleg framtidige arbeidsgjevarar og oppdater deg på kva som skjer i Sunnhordland!  

Les meir

Tomt til kommunale bustadar

Oppretta: 29.11.2016 – Sist oppdatert 29.11.2016

Fitjar kommune skal byggja kommunale bustadar for rusmiddelavhengige, og ønskjer å kjøpa tomtar til føremålet.  

Les meir

Utval for plan og miljø - flytting av møte

Oppretta: 25.11.2016 – Sist oppdatert 25.11.2016

Tillyst møte i Utval for plan og miljø den 13. desember er flytta til tysdag 20. desember kl. 13:00

Les meir

Bestill legetime via SMS

Oppretta: 24.11.2016 – Sist oppdatert 24.11.2016

Begge legekontora i Fitjar kommune tilbyr no time- og reseptbestilling via SMS, app eller via Internett.  

Les meir

Kontrollutvalet avlyser møte

Oppretta: 23.11.2016 – Sist oppdatert 02.12.2016

På grunn av få saker, blir kontrollutvalet sitt møte 30.11.2016 avlyst.  

Les meir

Gå til alle nyhende

Tomt til kommunale bustadar

Oppretta: 29.11.2016 – Sist oppdatert 29.11.2016

Fitjar kommune skal byggja kommunale bustadar for rusmiddelavhengige, og ønskjer å kjøpa tomtar til føremålet.  

Les meir

Varsel om mindre endring - detaljregulering Litla Kråko

Oppretta: 22.11.2016 – Sist oppdatert 22.11.2016

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningslova, vil vi med dette informera om at Omega Areal as på vegne av grunneigar Kjell Hjelmen har utarbeidd forslag til mindre endring av reguleringsplan for Lit...

Les meir

Reguleringsendring Port Steingard

Oppretta: 01.07.2016 – Sist oppdatert 01.07.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova §§ 12-12 og 12-14 vedtok Utval for plan og miljø den 31.05.2016 sak PS 41/16 mindre reguleringsendring for Port Steingard plankart datert 17.03.2016 og føresegner...

Les meir

Reguleringsendring Kvedno/Kjerelvo

Oppretta: 27.06.2016 – Sist oppdatert 01.07.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova §§ 12-12 og 12-14 vedtok Utval for plan og miljø den 31.05.2016 sak PS 40/16 mindre reguleringsendring for Kvedno/Kjerelvo med plankart datert 27.06.2016 og føres...

Les meir

Vedteke reguleringsplan for Midtfjellet

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 18.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 8/16 Reguleringsplan for Midtfjellet Vindpark med tilhøyrande plankart dat. 01.09.2015, føresegner dat....

Les meir

Vedteke reguleringsplan, for Avløypet

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 20.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 10/16 Reguleringsplan for Avløypet  med tilhøyrande kart, føresegner, planomtale med ROS-analyse dagset...

Les meir

Vedteke reguleringsplan, Fitjar sentrum kryss Fv. 545

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 20.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 9/16 detaljreguleringsplan for Fitjar sentrum, kryss Fv 545, med plankart, planomtale med ROS-analyse o...

Les meir

Utval for oppvekst og omsorg - endra møtedato

Oppretta: 04.04.2016 – Sist oppdatert 04.04.2016

Tillyst møte i utval for oppvekst og omsorg, onsdag 6. april, er flytta til tysdag 12. april kl. 13:00. Møtet vert halde i kommunestyresalen på Fitjar rådhus, og er ope for alle. Saksliste og møt...

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss