Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera
nyhende høyringar / kunngjeringar

Vegnamn til 2. gongs høyring

Oppretta: 22.05.2015 – Sist oppdatert 22.05.2015

Etter at kommunestyret vedtok veg- og områdenamn for heile Fitjar i februar 2014, er det oppstått behov for ein del endringar, som vert lagt til 2. gongs høyring.  Innspel vert å sende Fitjar kommu...

Les meir

Byggje- og delingsforbod Hellandsfjorden

Oppretta: 20.05.2015 – Sist oppdatert 21.05.2015

Fitjar kommune v/ Utval for plan og miljø vedtok i sak 43/15 den 19.05.2015 mellombels byggjeforbod for planområde Hellandsfjorden gnr. 49 bnr. 274 m/fl. med umiddelbar verknad.Forbodet gjeld til n...

Les meir

Auke i folketalet på Fitjar

Auke i folketalet på Fitjar

Oppretta: 19.05.2015 – Sist oppdatert 22.05.2015

Folketalet aukar stadig, i første kvartal med 10, til 3103. Auken består i netto tilflytting på 14, og eit negativt fødselsoverskot (fødde – døde) på 4.

Les meir

Gå til alle nyhende

Vegnamn til 2. gongs høyring

Oppretta: 22.05.2015 – Sist oppdatert 22.05.2015

Etter at kommunestyret vedtok veg- og områdenamn for heile Fitjar i februar 2014, er det oppstått behov for ein del endringar, som vert lagt til 2. gongs høyring.  Innspel vert å sende Fitjar kommu...

Les meir

Byggje- og delingsforbod Hellandsfjorden

Oppretta: 20.05.2015 – Sist oppdatert 21.05.2015

Fitjar kommune v/ Utval for plan og miljø vedtok i sak 43/15 den 19.05.2015 mellombels byggjeforbod for planområde Hellandsfjorden gnr. 49 bnr. 274 m/fl. med umiddelbar verknad.Forbodet gjeld til n...

Les meir

Offentleg ettersyn – søknad om å etablere landbasert anlegg for oppdrett av rognkjeks på lokalitet Årskog

Offentleg ettersyn – søknad om å etablere landbasert anlegg for oppdrett av rognkjeks på lokalitet Årskog

Oppretta: 03.05.2015 – Sist oppdatert 12.05.2015

Vest Aqua Base AS, org. nr. 914880378, søkjer om løyve til å etablere nytt landbasert anlegg for oppdrett av 2,5 millionar setjefisk av rognkjeks på lokalitet Årskog i Fitjar kommune.  

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss