Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera
nyhende høyringar / kunngjeringar

Vedteke reguleringsplan for Midtfjellet

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 18.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 8/16 Reguleringsplan for Midtfjellet Vindpark med tilhøyrande plankart dat. 01.09.2015, føresegner dat....

Les meir

Vedteke reguleringsplan, for Avløypet

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 20.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 10/16 Reguleringsplan for Avløypet  med tilhøyrande kart, føresegner, planomtale med ROS-analyse dagset...

Les meir

Vedteke reguleringsplan, Fitjar sentrum kryss Fv. 545

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 20.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 9/16 detaljreguleringsplan for Fitjar sentrum, kryss Fv 545, med plankart, planomtale med ROS-analyse o...

Les meir

Nytt i kampen mot brunsniglane

Nytt i kampen mot brunsniglane

Oppretta: 11.05.2016 – Sist oppdatert 19.05.2016

Visste du at det er om våren det er lettast å bli kvitt brunsniglar?

Les meir

Bli med på friluftstur til Sæbø Gard

Bli med på friluftstur til Sæbø Gard

Oppretta: 11.05.2016 – Sist oppdatert 11.05.2016

 NFU inviterer til friluftstur med  leik og aktivitetar, onsdag 25 mai kl. 17:30 - 20:00. Meir informasjon om turen finn du her.

Les meir

Medietilsynet informerer om overgangen frå FM radio til DAB

Medietilsynet informerer om overgangen frå FM radio til DAB

Oppretta: 11.05.2016 – Sist oppdatert 11.05.2016

 Det ikkje er mange månadene til at lytting må skje på ein DAB+-radio eller via internett eller digital-tv, skriv Gudbrand Guthus i Medietilsynet.  

Les meir

SIM inviterer til informasjonssamling om farleg avfall

SIM inviterer til informasjonssamling om farleg avfall

Oppretta: 11.05.2016 – Sist oppdatert 11.05.2016

Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS (SIM) inviterer kommunar og verksemder til informasjonssamling om farleg avfall og deklarering av farleg avfall den 26. mai 2016. Meir informasjon om info...

Les meir

Brannfare i skog og utmark

Brannfare i skog og utmark

Oppretta: 11.05.2016 – Sist oppdatert 11.05.2016

Fitjar kommune v/brannvesenet vil minne om at det i tida 15. april til 15. september er forbode å gjera opp eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark.  

Les meir

Gå til alle nyhende

Vedteke reguleringsplan for Midtfjellet

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 18.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 8/16 Reguleringsplan for Midtfjellet Vindpark med tilhøyrande plankart dat. 01.09.2015, føresegner dat....

Les meir

Vedteke reguleringsplan, for Avløypet

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 20.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 10/16 Reguleringsplan for Avløypet  med tilhøyrande kart, føresegner, planomtale med ROS-analyse dagset...

Les meir

Vedteke reguleringsplan, Fitjar sentrum kryss Fv. 545

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 20.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 9/16 detaljreguleringsplan for Fitjar sentrum, kryss Fv 545, med plankart, planomtale med ROS-analyse o...

Les meir

Offentleg ettersyn: rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020

Oppretta: 10.05.2016 – Sist oppdatert 10.05.2016

Fitjar kommune legg framlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020 til offentleg ettersyn med frist 1. juni.  

Les meir

Utval for oppvekst og omsorg - endra møtedato

Oppretta: 04.04.2016 – Sist oppdatert 04.04.2016

Tillyst møte i utval for oppvekst og omsorg, onsdag 6. april, er flytta til tysdag 12. april kl. 13:00. Møtet vert halde i kommunestyresalen på Fitjar rådhus, og er ope for alle. Saksliste og møt...

Les meir

Stadfesting reguleringsplan "Gartneritomta"

Oppretta: 15.03.2016 – Sist oppdatert 16.03.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 stadfesta Fitjar kommunestyre den 02.03.2016, sak PS 5/16 detaljreguleringsplan for nytt bustadområde på gnr. 65 bnr. 105, med tilhøyrande kart dagsett 28...

Les meir

Reguleringsendring føresegner Kråko

Oppretta: 08.02.2016 – Sist oppdatert 09.02.2016

Utval for plan og miljø vedtok i møte 17.09.2015 sak PS 80/15 mindre endring i reguleringsføresegner for Kråko.

Les meir

Ulovleg bygging

Oppretta: 25.01.2016 – Sist oppdatert 25.01.2016

Kommunane har etter plan- og bygningslova § 32-1 plikt til å fylgja opp moglege ulovlege tiltak som vert oppdaga eller ein vert gjort merksam på.  Fitjar kommune orienterer med dette om at kommunen...

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss