Hopp til innhold Hopp til søk

- Kommunen sine opningstider i sommar og ferielista til fastlegane -

Turistinformasjon

Kamera
nyhende høyringar / kunngjeringar

Opningstider biblioteket

Oppretta: 12.07.2016 – Sist oppdatert 13.07.2016

Biblioteket har sommarstengt fram til 8. august. Stord folkebibliotek har ope heile sommaren.

Les meir

Pressemelding frå Norsk Brannvernforening

Oppretta: 07.07.2016 – Sist oppdatert 07.07.2016

Brannfaren tar ikke ferie I disse dager er Norge i feriemodus og mange drar på hytta. Da er det viktig å forsikre seg om at sikkerheten er i varetatt. Godt brannvern på hytta gir trygg hyttekos.

Les meir

Pressemelding frå Norsk Brannvernforening

Oppretta: 05.07.2016 – Sist oppdatert 05.07.2016

Få branndøde 1. halvår, men eldre personer fortsatt utsatt.  Dødsbrannstatistikken viser fortsatt en positiv trend. Tall fra DSB viser 19 omkomne i brann hittil i år. Det er på nivå med resultatet ...

Les meir

Reguleringsendring Port Steingard

Oppretta: 01.07.2016 – Sist oppdatert 01.07.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova §§ 12-12 og 12-14 vedtok Utval for plan og miljø den 31.05.2016 sak PS 41/16 mindre reguleringsendring for Port Steingard plankart datert 17.03.2016 og føresegner...

Les meir

Utstilling i Galleri Losjen

Utstilling i Galleri Losjen

Oppretta: 30.06.2016 – Sist oppdatert 30.06.2016

Korgfletteutstilling Viva BasketHolder opent.Søndagar:03.07 / 10.07/17.07/24.07/31.07 /07.08  kl. 16.00-18.00

Les meir

Open kyrkje

Open kyrkje

Oppretta: 30.06.2016 – Sist oppdatert 30.06.2016

I sommar er kyrkja open mandag-fredag frå kl.09-15.

Les meir

Kystpilegrimsleia

Kystpilegrimsleia

Oppretta: 30.06.2016 – Sist oppdatert 30.06.2016

Frå Fitjar til MosterOpplev ei spennande reise i spora og kjølvatnet etter dei norske kristningskongane Håkon den Gode, Olav Trygvason og Olav den Heilage.Gjennom tid og stad. Frå menneske til menn...

Les meir

Kulturløypa

Kulturløypa

Oppretta: 30.06.2016 – Sist oppdatert 30.06.2016

Det vert guida turar kvar onsdag kl 09.00 ( i samband med pilegrimstur) og 17.00 i Kulturløypa i Fitjar i heile skuleferien.

Les meir

Gå til alle nyhende

Reguleringsendring Port Steingard

Oppretta: 01.07.2016 – Sist oppdatert 01.07.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova §§ 12-12 og 12-14 vedtok Utval for plan og miljø den 31.05.2016 sak PS 41/16 mindre reguleringsendring for Port Steingard plankart datert 17.03.2016 og føresegner...

Les meir

Reguleringsendring Kvedno/Kjerelvo

Oppretta: 27.06.2016 – Sist oppdatert 01.07.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova §§ 12-12 og 12-14 vedtok Utval for plan og miljø den 31.05.2016 sak PS 40/16 mindre reguleringsendring for Kvedno/Kjerelvo med plankart datert 27.06.2016 og føres...

Les meir

Avlastingsheim

Oppretta: 20.06.2016 – Sist oppdatert 21.06.2016

Fitjar kommune har eit barn som treng ein avlastingsheim grunna særlege behov.  

Les meir

Vedteke reguleringsplan for Midtfjellet

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 18.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 8/16 Reguleringsplan for Midtfjellet Vindpark med tilhøyrande plankart dat. 01.09.2015, føresegner dat....

Les meir

Vedteke reguleringsplan, for Avløypet

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 20.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 10/16 Reguleringsplan for Avløypet  med tilhøyrande kart, føresegner, planomtale med ROS-analyse dagset...

Les meir

Vedteke reguleringsplan, Fitjar sentrum kryss Fv. 545

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 20.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 9/16 detaljreguleringsplan for Fitjar sentrum, kryss Fv 545, med plankart, planomtale med ROS-analyse o...

Les meir

Utval for oppvekst og omsorg - endra møtedato

Oppretta: 04.04.2016 – Sist oppdatert 04.04.2016

Tillyst møte i utval for oppvekst og omsorg, onsdag 6. april, er flytta til tysdag 12. april kl. 13:00. Møtet vert halde i kommunestyresalen på Fitjar rådhus, og er ope for alle. Saksliste og møt...

Les meir

Stadfesting reguleringsplan "Gartneritomta"

Oppretta: 15.03.2016 – Sist oppdatert 16.03.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 stadfesta Fitjar kommunestyre den 02.03.2016, sak PS 5/16 detaljreguleringsplan for nytt bustadområde på gnr. 65 bnr. 105, med tilhøyrande kart dagsett 28...

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss