Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

nyhende høyringar / kunngjeringar

Årsmelding for Fitjar kommune 2016

Oppretta: 23.06.2017 – Sist oppdatert 23.06.2017

Årsmelding for Fitjar kommune var handsama i Fitjar kommunestyre 21. juni 2017. 

Les meir

Landbruksplan for Stord og Fitjar 2017-2025 - offentleg ettersyn

Oppretta: 23.06.2017 – Sist oppdatert 23.06.2017

Utval for plan og miljø vedtok i møte 13.06.2017 å leggja Landbruksplan for Stord og Fitjar 2017-2025 ut på offentleg ettersyn med merknadsfrist 10. august 2017

Les meir

Detaljregulering Årskog industriområde - offentleg ettersyn

Oppretta: 21.06.2017 – Sist oppdatert 23.06.2017

Utval for plan og miljø vedtok i møte 13.06.2017 sak PS  54/17 utlegging til offentleg ettersyn av detaljregulering Årskog industriområde, PlanID 201701.  Framlegg til detaljregulering gjeld vidare...

Les meir

Detaljregulering for del av Hellandssjøen - offentleg ettersyn

Oppretta: 21.06.2017 – Sist oppdatert 21.06.2017

Utval for plan og miljø vedtok i møte 13.06.2017 sak PS 53/17 å legge detaljreguleringsplan for del av Hellandssjøen med PlanID 201602 ut til offentlet ettersyn.  Føremålet med planen er å endre re...

Les meir

Ferieliste legane i Fitjar sommaren 2017.

Ferieliste legane i Fitjar sommaren 2017.

Oppretta: 20.06.2017 – Sist oppdatert 20.06.2017

Waleed Brisam:  Ferie i perioden, 19.06. – 02. 07.  og 1 veke 07.08 -13.08.Gabor P. Borgulya: Ferie i perioden,  10.07. –  08.08Sahad Al-Mosawi : Arbeider heile sommaren, er også vikar.   

Les meir

Ferieavvikling ved Helsestasjonen

Ferieavvikling ved Helsestasjonen

Oppretta: 16.06.2017 – Sist oppdatert 16.06.2017

I sommar vil det bli noko redusert bemanning og opningstid ved helsestasjonen, grunna ferieavvikling.There will be some reduced personel and opening hours at the public health centre this summer, d...

Les meir

Utspyling av hovudvassleidning

Utspyling av hovudvassleidning

Oppretta: 13.06.2017 – Sist oppdatert 13.06.2017

Det er utspyling av hovudvassleidning fylgjande stader i veke 25 og 26.  

Les meir

Momskompensasjon for lag og organisasjonar

Momskompensasjon for lag og organisasjonar

Oppretta: 12.06.2017 – Sist oppdatert 12.06.2017

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017.

Les meir

Gå til alle nyhende

Landbruksplan for Stord og Fitjar 2017-2025 - offentleg ettersyn

Oppretta: 23.06.2017 – Sist oppdatert 23.06.2017

Utval for plan og miljø vedtok i møte 13.06.2017 å leggja Landbruksplan for Stord og Fitjar 2017-2025 ut på offentleg ettersyn med merknadsfrist 10. august 2017

Les meir

Detaljregulering Årskog industriområde - offentleg ettersyn

Oppretta: 21.06.2017 – Sist oppdatert 23.06.2017

Utval for plan og miljø vedtok i møte 13.06.2017 sak PS  54/17 utlegging til offentleg ettersyn av detaljregulering Årskog industriområde, PlanID 201701.  Framlegg til detaljregulering gjeld vidare...

Les meir

Detaljregulering for del av Hellandssjøen - offentleg ettersyn

Oppretta: 21.06.2017 – Sist oppdatert 21.06.2017

Utval for plan og miljø vedtok i møte 13.06.2017 sak PS 53/17 å legge detaljreguleringsplan for del av Hellandssjøen med PlanID 201602 ut til offentlet ettersyn.  Føremålet med planen er å endre re...

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss