Hopp til innhold Hopp til søk

- Kommunen sine opningstider i sommar og ferielista til fastlegane -

Turistinformasjon

Kamera
nyhende høyringar / kunngjeringar
Utstilling i Galleri Losjen søndag 26. juni

Utstilling i Galleri Losjen søndag 26. juni

Oppretta: 24.06.2016 – Sist oppdatert 24.06.2016

Søndag 26. juni opnar utstillinga VIVA BASKET i Galleri Losjen kl. 16.00.   Utstillinga er ein del av prosjektet "Viva basket" i regi av Sunnhordland museum. Korgfletting som ein levande tradisjon...

Les meir

Feil artikkeltekst på faktura

Oppretta: 21.06.2016 – Sist oppdatert 21.06.2016

Det har diverre oppstått ein feil på fakturaen for 2 kvartal 2016 som gjeld kommunale avgifter til dei som har E-faktura. 

Les meir

Avlastingsheim

Oppretta: 20.06.2016 – Sist oppdatert 21.06.2016

Fitjar kommune har eit barn som treng ein avlastingsheim grunna særlege behov.  

Les meir

Opningstider i sommar

Oppretta: 13.06.2016 – Sist oppdatert 16.06.2016

I sommar vil det bli noko redusert opningstid i rådhuset og redusert bemanning ved helsestasjonen grunna ferieavvikling. Fastlegane har kollegial fråværsdekking i sommarferietida.  

Les meir

Liste over leverandørar av brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Oppretta: 07.06.2016 – Sist oppdatert 07.06.2016

Liste over leverandørar av brukarstyrt personleg assistanse (BPA) finn du her.

Les meir

Branntilløp hos eldre

Oppretta: 06.06.2016 – Sist oppdatert 06.06.2016

Ein av 6 pårørande melder om branntilløp hos eldre

Les meir

MELD FRÅ OM MARIN FORSØPLING

Oppretta: 06.06.2016 – Sist oppdatert 06.06.2016

Les meir

Kontraktsignering

Kontrakt om utbygging på gartneritomta er teikna

Oppretta: 27.05.2016 – Sist oppdatert 27.05.2016

Fitjar kommune teikna den 25. mai 2016 kontrakt med GL Prosjektservice AS, Kopervik, om bygging av 5 bustader og ei serviceeining på gartneritomta.

Les meir

Gå til alle nyhende

Avlastingsheim

Oppretta: 20.06.2016 – Sist oppdatert 21.06.2016

Fitjar kommune har eit barn som treng ein avlastingsheim grunna særlege behov.  

Les meir

Vedteke reguleringsplan for Midtfjellet

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 18.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 8/16 Reguleringsplan for Midtfjellet Vindpark med tilhøyrande plankart dat. 01.09.2015, føresegner dat....

Les meir

Vedteke reguleringsplan, for Avløypet

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 20.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 10/16 Reguleringsplan for Avløypet  med tilhøyrande kart, føresegner, planomtale med ROS-analyse dagset...

Les meir

Vedteke reguleringsplan, Fitjar sentrum kryss Fv. 545

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 20.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 9/16 detaljreguleringsplan for Fitjar sentrum, kryss Fv 545, med plankart, planomtale med ROS-analyse o...

Les meir

Utval for oppvekst og omsorg - endra møtedato

Oppretta: 04.04.2016 – Sist oppdatert 04.04.2016

Tillyst møte i utval for oppvekst og omsorg, onsdag 6. april, er flytta til tysdag 12. april kl. 13:00. Møtet vert halde i kommunestyresalen på Fitjar rådhus, og er ope for alle. Saksliste og møt...

Les meir

Stadfesting reguleringsplan "Gartneritomta"

Oppretta: 15.03.2016 – Sist oppdatert 16.03.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 stadfesta Fitjar kommunestyre den 02.03.2016, sak PS 5/16 detaljreguleringsplan for nytt bustadområde på gnr. 65 bnr. 105, med tilhøyrande kart dagsett 28...

Les meir

Reguleringsendring føresegner Kråko

Oppretta: 08.02.2016 – Sist oppdatert 09.02.2016

Utval for plan og miljø vedtok i møte 17.09.2015 sak PS 80/15 mindre endring i reguleringsføresegner for Kråko.

Les meir

Ulovleg bygging

Oppretta: 25.01.2016 – Sist oppdatert 25.01.2016

Kommunane har etter plan- og bygningslova § 32-1 plikt til å fylgja opp moglege ulovlege tiltak som vert oppdaga eller ein vert gjort merksam på.  Fitjar kommune orienterer med dette om at kommunen...

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss