Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera
nyhende høyringar / kunngjeringar

Kost- og aktivitetsvegleiing

Oppretta: 29.08.2014 – Sist oppdatert 29.08.2014

Er du bekymra for barnet ditt si vektutvikling? Treng De hjelp til endring?  

Les meir

All brenning av avfall er ulovleg

All brenning av avfall er ulovleg

Oppretta: 29.08.2014 – Sist oppdatert 29.08.2014

I utgongspunktet er det forbode med open brenning og brenning av avfall i små omnar etter forureiningslova § 7. Unnatak er "vanleg" forureining (§8)

Les meir

Kurs for pårørande til demente

Oppretta: 29.08.2014 – Sist oppdatert 29.08.2014

Stord/ Fitjar demensforening er eit aktivt lokallag under Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Dei håpar på stor oppslutnad når dei saman med Lærings og Meistringssenteret og Seksjon for Spesialise...

Les meir

Gå til alle nyhende

Reguleringsplan for Kvedno/Kjærelva - offentleg 1. gongs ettersyn

Oppretta: 17.07.2014 – Sist oppdatert 17.07.2014

Etter administrativt vedtak 15.07.2014 i sak DS-264/14 vert reguleringsplan for Kvedno/Kjærelva – næring og veg m.m. lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med reglane i plan- og bygningslova si ...

Les meir

Detaljreguleringsplan Hellandsfjorden - offentleg ettersyn

Oppretta: 08.07.2014 – Sist oppdatert 08.07.2014

Utval for plan og miljø vedtok i møte 17.06.2014 sak PS 56/14 å leggje detaljreguleringsplan for Hellandsfjorden, gnr. 49/274, ut til offentleg ettersyn, jfr. Pbl. § 12-10.

Les meir

Stadfesting reguleringsendring Hamn/Rossneset

Oppretta: 02.07.2014 – Sist oppdatert 02.07.2014

Det vert med dette kunngjort at endring av plan for Hamn/ Rossneset, del av gnr. 65,67 og 68 vart stadfesta av Fitjar kommunestyre jfr. pbl § 12.12, den 18.06.2014, sak 36/14. 

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss