Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Kommunestyret skal vedta budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 den 11.12.2019.

Budsjettdokumentet finn du her


Politisk handsaming:
Kontrollutvalet 26.09.19 - Partsbrev Budsjett for kontrollarbeidet i Fitjar kommune for 2020
Budsjettforslag for kontrollutvalet i Fitjar kommune for 2020
Eldrerådet 21.10.19 - PS 45/19, Budsjett 2020
Formannskapet 06.11.19 - Møtebok sak PS 71/19, Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

 

Dokument utarbeidd av administrasjon:
Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
Økonomiplan 2020-2023
Meldingssak - Avtale med Fitjar Frivilligsentral
Brannstasjon teknisk bygg, rev. 2
Eigedomsavgifter 2020
Framlegg til gebyrregulativ for 2020
Passive tiltak
Detaljbudsjett
Detaljbudsjett økonomiplan


Presentasjon rådmann Olaug Haugen
Presentasjon ass. rådmann Svein Dale Soleng
Presentasjon helse- og sosialsjef Anne Økland
Presentasjon etatsjef oppvekst og kultur John Karsten Raunholm
Presentasjon teknisk sjef Randi Karin Habbestad


Uttalar:
Fitjar frivilligsentral
Fitjar husflidlag
Nobukazu Imazu
Fitjar bygdekvinnelag

Søknadar/innspel frå IKS og andre:
Budsjett 2020 for Sunnhordland interkommunale barnevern (SIB)
Søknad frå Fitjar skyttarlag, dat. 02.09.2019
Oppmoding om auka kommunale tilskot til Sunnhordland museum, dat. 06.09.2019
Søknad frå Fitjar idrettsråd, driftsstønad for 2019
Søknad frå Fitjar skulekorps, auka honorar speling på for 17. mai
Sunnhordland interkommunale legevakt - protokoll frå styremøte 18.09.19
Fitjar idrettslag - Uttale til ny driftsavtale
Fitjar sokn - Kommunal støtte til Fitjar kyrkje i 2020 - vedlegg, Kostra tal - vedlegg, budsjett
LivOGLyst Dåfjorden - søknad om støtte


Stat og regjering:
Fylkesmannen i Vestland: Statsbudsjettet 2020 - kommuneopplegget
Regjeringa si nettside om statsbudsjettet 2020
Grønt hefte - Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar
Handsaming av budsjett og økonomiplan, brev frå Fylkesmannen i Vestland
Uttale frå KS Landsstyre om statsbudsjettet 2020

Kontakt oss