Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Kommunestyret skal vedta budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 den 11.12.2019.

Budsjettdokumentet

Vedtak i kommunestyret 11.12.19 - finn du her

 

Det var open høyring på budsjettsaka i kommunestyresalen måndag 9. desember kl. 18.00 - 19.00.


Politisk handsaming:
Kontrollutvalet 26.09.19 - Partsbrev Budsjett for kontrollarbeidet i Fitjar kommune for 2020
Budsjettforslag for kontrollutvalet i Fitjar kommune for 2020
Eldrerådet 21.10.19 - PS 45/19, Budsjett 2020
Formannskapet 06.11.19 - Møtebok sak PS 71/19, Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
Utval for plan og miljø 12.11.19 - Møtebok sak PS 73/19, Budsjett avdeling for plan og utvikling
Utval for oppvekst og omsorg 19.11.19 - Møtebok sak PS 51/19, Budsjett avdeling for oppvekst og omsorg
Fitjar ungdomsråd - Budsjettuttale
Formannskapet 27.11.19 - Møtebok PS 76/19, Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

 

Dokument utarbeidd av administrasjon:
Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
Økonomiplan 2020-2023
Meldingssak - Avtale med Fitjar Frivilligsentral
Brannstasjon teknisk bygg, rev. 2
Eigedomsavgifter 2020
Utval for plan og miljø 12.11.19 - Møtebok sak 70/19, Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Framlegg til gebyrregulativ for 2020
Passive tiltak
Detaljbudsjett
Detaljbudsjett økonomiplan
Rådmannen: Svar på spørsmål frå ulike utval 
Rådmannen: Informasjon til formannskapet 27. november om budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
Svar frå rådmannen på spørsmål frå Kjell Nesbø, AP, om RO-analyse, del 1, for Fitjar kommune 
RO-analyse, del 2 
Rådmannen: Rådmannen sine kommentarar til formannskapet si tilråding til budsjettPresentasjon rådmann Olaug Haugen
Presentasjon ass. rådmann Svein Dale Soleng
Presentasjon helse- og sosialsjef Anne Økland
Presentasjon etatsjef oppvekst og kultur John Karsten Raunholm
Presentasjon teknisk sjef Randi Karin Habbestad


Uttalar:
Fitjar frivilligsentral
Fitjar husflidlag
Nobukazu Imazu
Fitjar bygdekvinnelag
Fitjar idrettsråd
Johan Houen Nilsen, varatillitsvald Fitjar brann og redning
Samarbeidsutvalet ved Øvrebygda skule
AMU, arbeidsakarsida
Fagforbundet Stord/Fitjar og Norsk Sykepleierforbund, Fitjar
Klubben ved Rimbareid skule


Søknadar/innspel frå IKS og andre:
Budsjett 2020 for Sunnhordland interkommunale barnevern (SIB)
Søknad frå Fitjar skyttarlag, dat. 02.09.2019
Oppmoding om auka kommunale tilskot til Sunnhordland museum, dat. 06.09.2019
Søknad frå Fitjar idrettsråd, driftsstønad for 2019
Søknad frå Fitjar skulekorps, auka honorar speling på for 17. mai
Sunnhordland interkommunale legevakt - protokoll frå styremøte 18.09.19
Fitjar idrettslag - Uttale til ny driftsavtale
Fitjar sokn - Kommunal støtte til Fitjar kyrkje i 2020 - vedlegg, Kostra tal - vedlegg, budsjett
LivOGLyst Dåfjorden - søknad om støtte
Klær og utstyr gis bort til dei som treng det i Stord og omegn - søknad om tilskot


Stat og regjering:
Fylkesmannen i Vestland: Statsbudsjettet 2020 - kommuneopplegget
Regjeringa si nettside om statsbudsjettet 2020
Grønt hefte - Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar
Handsaming av budsjett og økonomiplan, brev frå Fylkesmannen i Vestland
Uttale frå KS Landsstyre om statsbudsjettet 2020

Kontakt oss