Pensjonistforbundet, Norwegian Smart Care Cluster og Universitetet i Bergen samarbeider om  Webinaret  

Tidlig ansvar for egen alderdom, hva betyr det for deg.

Webinaret holdes den 28. januar klokken 14.00 - 15:30 og tar for seg hva vi kan gjøre for å forebygge aldersrelatert sykdom og hvordan rydde bort risikoer i eget liv. Webinaret  gir også gode eksempler på hvordan tjenesten i kommunene bør utforme tidlig innsatsteam for å være tidlig ute og forebygge  ulykker og sykdommer.

Se programmet og meld deg på ved å trykke her