Fitjar legesenter har no tatt i bruk Helsenorge.no for henvendingar og timebestilling for pasientane. Dette betyr at du ikkje lenger kan nytte Helse Respons for slik kontakt. Legesenteret sin eiga heimeside er heller ikkje i bruk lenger, slik at all informasjon knytt til legesenteret vert formidla gjennom Fitjar legesenter

Vi ønskjer at alle som har fastlege ved Fitjar Legesenter registrerer seg på Helsenorge.no.   Pålogging gjør du  ved bruk av bankID eller anna elektronisk ID.  Når du har logga deg inn, trykk på pila ved navnet ditt oppe til høgre og velg "Profil og instillinger, deretter "Personverninnstillingar".   På fanene under kan du velge kordan du vil nytte Helsenorge.  Det er viktig at du huker av for "full tilgang", då vil du få oversikt over timene dine og sms-varsel om konsultasjon 1-2 dager før timen. Dette forutsetter at helsenorge har riktig informasjon om deg som pasient. Vi oppmoder difor alle til å sjekke at telefonnummer og personalia stemmer.