Vestland fylkeskommune lyser ut no midlar til utvikling av landbruksnæringa i fylket. Det er to ordningar med søknadsfrist 15. april 2021: 

Meir informasjon om ordningane finn du på lenkene under:

Midlane skal mellom anna bidra til å betre rekrutteringa til landbruket og bygdenæringane, auka lokal matproduksjon, utvikling og modernisering av tradisjonelt og økologisk landbruk og utvikling av andre landbruksbaserte næringar som lokal mat og drikke, reiselivstilbod, og verdiskaping basert på utmarksressursane.  

Søknad vert å senda gjennom www.regionalforvaltning.no