TrPlan
Foto: Randi Karin Habbestad

Utval for plan og miljø vedtok i møte 12. oktober i sak PS 41/21 å legge Trafikktryggingsplan 2021 - 2031 ut til 2. gongs høyring.

Planen ligg ute i perioden 21.10.2021 - 21.11.2021.

Saksdokumenta finn du på lenkene under

Sak PS 72/21
Revidert plan datert 03.11.21
Innspel til revisjon av planen
Merknadsskjema 1. gongs høyring
Prosjektark

Merkader til planen vert å senda til på følgjande adresse: stord@multiconsult.no, eller til Multiconsult Norge AS, avd. Stord, Sæ 132, 5417 Stord innan høyringsfristen 21. november.