BÅL.jpg

Brannsjefen i Fitjar innførar totalforbod mot å gjere opp open eld i kommunen med

umiddelbar verknad.

Forbodet gjeld inntil vidare!

Årsaka er faren for gras- og lyngbrann, samstundes som det er redusert

kapasitet med tanke på eksterne ressuraser grunna pågåande 

aksjon i regionen. 

 

 

 

                                                                                                                                                                   Foto: Pixabay