Benk

Det kan søkjast tilskot til:

  • Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet
  • Nærmiljøanlegg
  • Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og ved lavlandet.

Søkjadsskjema og rettleiing finn du her  Søknadsfrist 15 september 2021 

Ved behov for hjelp kan du ta kontakt med Bente Bjelland på telefon 47 68 62 08 eller på e-post bebj@fitjar.kommune.no