Frivililgsentralen1

Eldre over 70 år og rørslehemma kan få gratis strøsand av Fitjar kommune, som eit fallførebyggjande tiltak. Dersom du ikkje kan henta sjølv ved Uteseksjonen i Årskog, vil Fitjar Frivilligsentral hjelpa deg  

Du kan ringe og melda deg på ei ordning for vinteren.

Ring Tlf. 971 43 785 (dagtid) eller send epost til: post@fitjar.frivilligsentral.no
 

Frist for påmelding 13. desember