val1

Måndag kveld var det høgtidsam overlevering av røystesetlane frå valdagen, frå leiar i røystestyret, John Karsten Raunholm til ordførar og leiar i valstyret, Harald Rydland.

Valresultatet for Stortingsvalet 20201 i Fitjar kommune er no endelet opptelt og rapportert.
Resultatet vårt finn du
her