Fitjar kommune stadfesta i møtet 17.06.2020, sak PS 30/20, detaljreguleringsplan for Svartasmoget avfallsanlegg, gnr. 50/170 m/fl. 

Kommunestyret sitt stadfestingsvedtak finn du her

Reguleringsføresegene finn du her

Plankartet finn du her

Planomtalen finn du her