Gjeld tilskot til:

  • Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet 
  • Nærmiljøanlegg 
  • Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og lavlandet  

 

Søknadsskjema og rettleiing:  

https://www.anleggsregisteret.no/ 

 

Treng du hjelp til søknad ta kontakt: 

bebj@fitjar.kommune.no / Tlf. 47686208  

  

Søknadsfrist 30. September 2022