Utsatt frist til 1.10.2023

Ein kan søkja om tilskot til:

  1. ordinære anlegg
  2. nærmiljøanlegg

Stønaden er i hovudregel 1/3 av godkjend kostnad for dei fleste ordinære anlegga. Nærmiljøanlegg kan få inntil 50% støtte, med ei øvre tilskotsgrense på 300.000,- kroner. Nedre tilskotsgrense er 25.000,- kroner.

Alle søknader skal no fremjast elektronisk, sjå nettsida idrettsanlegg.no. Her finn de og føresegnene som gjeld. 

Dersom du ynskjer meir informasjon  ta kontakt med kultursjef Bente Bjelland på bebj@fitjar.kommune.no  tlf. 47686208 

Søknadsfrist er 01.10.23.