Sjøtroll Havbruk AS søkjer om endring av anleggskonfigurasjon på lokalitet 21915 Matløyso i Fitjar kommune.

Spørsmål til søknaden kan rettast til Stord/Fitjar Landbruks- og miljøkontor  v/Kari Bjørndal på telefon 53 45 85 49

Merknader til søknaden skal sendast innan 28.09.2020 til:

Fitjar kommune v/SFLMK, Postboks 83, 5418 Fitjar, evnt. på e-post til fitjar@fitjar.kommune.no

Dokument i saka finn du på lenkene under.

Oversendingsdokument
Søknad
Kart
Fortøyningsskisse
Miljøundersøkelse
Avstand til utslepp
Akvakulturverksemd nærare enn 5 km