Utval for oppvekst og omsorg vedtok i møte 02.06.20 sak PS 19/20  å legge Ruspolitisk handlingsplan for perioden 2020 – 2024 ut til offentleg høyring.

Høyringsperioden er  5. juni – 10. juli.

Planen finn du her 

Evnt. merknader vert å senda Fitjar kommune, Pb. 83, 5418 fitjar, evnt. fitjar@fitjar.kommune.no innan 10.07.2020.

______________________