NASJONALFORENINGEN STORD FITJAR DEMENSFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 996177297

Forretningsadresse:
Steinabrekko 47
5419 FITJAR
Stiftelsesdato:
1995-03-25
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 1039 Sævarhagen
5407 STORD