FITJAR SKULEKORPS

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Org.nummer: 971538511

Hjemmeside:
www.fitjarskulekorps.no
Stiftelsesdato:
1995-02-20
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 117
5418 FITJAR