Plan for idrett- og friluftsliv, revidert utgåve, 2022 - 2025 vert med dette lagt ut til offentleg ettersyn fram til 6. februar 2022.

Innspel vert å senda til Fitjar kommune, Pb. 83, 5418 Fitjar eller på epost innan høyringsfristen.

Planen finn du her