Måndag : Klokka 12:00-14:00

Tysdag : Kun timeavtalar

Onsdag: Klokka 12:00-14:00

Torsdag: Kun timeavtalar

Fredag: Kun timeavtalar

I veke 29 og 30 har NAV Fitjar ikkje ope publikumsmottak

VAKTTELEFON NAUDHJELP:          412 86 834

Digital søknad om naudhjelp og sosialhjelp finn ein på www.nav.no

Papirsøknad om naudhjelp og sosialhjelp får ein i kundetorget på rådhuset.