Rådhuset1_751x563

Utval for plan og miljø vedtok i sak PS 41/21 å legge Trafikktryggingsplan 2021 - 2031 for

Fitjar kommune ut til 1. gongs høyring.

Planen ligg ute til ettersyn fram til 20. august 2021.

Saks PS 41/21 finn du her.  Trafikktryggingsplanen finn du her

Merknader vert å senda:

Fitjar kommune, Pb. 83, 5418 Fitjar eller på e-post fitjar@fitjar.kommune.no innan 20. august.