Formannskapet vedtok i sak PS 45/21 å leggje oversikt over innkomne forslag i investeringsdelen av langtidsplan for idrett og friluftsliv ut på høyring.

Høyringsfrist er 15. august 2021.

Sak PS 45/21 finn du her. Investeringsplan finn du her.

 

Innspel vert å senda til:

Fitjar kommune, postboks 83, 5418 Fitjar - eller på epost: fitjar@fitjar.kommune.no