I møte 13.09.22 vedtok utval for plan og miljø i sak PS 49/22 å legge kommunal forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i kommunen sitt sjøområde ut på offentleg høyring.

Forskrifta ligg ute til ettersyn fram til 4. november 2022.

Sak PS 49/22 finn du her.

Framlegg til forskrift finn du her.

Merknader vert å senda:

Fitjar kommune, Pb. 83, 5418 Fitjar eller på e-post fitjar@fitjar.kommune.no innan 4. november 2022.