Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Det er utarbeida forvaltningsplan for gås i Stord og Fitjar kommune for 2021 2026. Bakgrunn for planen er ei

gåsebestand i sterk verkst med påfølgjande ulemper for landbruksnæring og friluftsliv.

Planen er utarbeida av NNI Resources As v/Arnold Håland. 

Planen er handsama i Utval for plan og miljø i Fitjar kommune og i formannskapet i Stord kommune og det er vedteke å legge

Forvaltningsplanen ut på offentleg høyring fram til 04.08.2021.

Handsaming i Utval for plan og miljø, sak PS 14/21, finn du her.  Forvaltningsplanen finn du her

Eventuelle merknader til planen skal sendast innan 04.08.2021 til:

Fitjar kommune, Postboks 83, 5418 Fitjar eller på e-post fitjar@fitjar.kommune.no