Strand

Fitjar formannskap vedtok i møte 28.04.2021, sak PS 31/20 å legge reguleringsplan for Fitjar sentrum PlanID 201901 ut på høyring. 

Høyringsuttale er sett til 2. august 2021. Plandokumenta finn du på lenkene under, på
biblioteket og i kundetorget.

Sak PS 31/21 
Reguleringskart
Reguleringsføresegner
Planomtale

Merknader vert å senda:
Fitjar kommune, Pb. 83, 5418 Fitjar, eller på e-post til fitjar@fitjar.kommune.no innan høyringsfristen.