3 dosering
Foto: Pixabay

Frå og med 09.12 er vaksinasjonsstad Fitjar Kultur- og idrettsbygg.

Det er sett opp eigne vaksinasjonsdagar fordelt mellom aldersgrupper, og tidspunkt ut i frå fødselsmånad. Det er ulik intervall hjå gruppene, me oppmodar alle om å sjekke på Helse-Norge kva tidspunkt ein fekk dose 2. Etter føringar frå FHI vil Fitjar kommune tilby oppfriskningsdose til følgjande grupper:

Dei over 65 år: Det skal ha gått minimum fem (5) månader sidan ein fekk dose 2, før ein kan få dose 3.

Dei i aldersgruppe 64 – 45 år: Det skal ha gått minimum seks (6) månader sidan ein fekk dose 2, før ein kan få dose 3.

Dei som er 18 år og eldre med underliggjande medisinske helsetilstandar: For personar i denne gruppa som er under 65 år er intervall seks (6) månader. Gruppa inkluderar organtransplanterte, dei med immunsvikt, hematologisk kreftsjukdom siste fem år, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft, nevrologiske sjukdomar eller muskelsjukdomar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon, Downs syndrom, kronisk nyresjukdom eller betyeleg nedsett nyrefunksjon.

Helsepersonell er anbefalt oppfriskningsdose. Det er seks (6) månader intervall frå dose 2 for helsepersonell under 65 år.

Det er følgjande vaksinasjonsdagar for gjeldande grupper:

Alle som er mellom 70 og 84 år:

Torsdag 9 desember

Alle som er mellom 65 og 70 år:

Fredag 10 desember

Alle som er mellom 54 - 64 år:

Måndag 13 desember

Alle som er mellom 45 – 53 år:

Torsdag 16 desember

Dei over 18 år med underliggjande helsetilstandar:

Drop-in alle dagar                                     

Helsepersonell

Drop-in alle dagar


Tidspunkt for vaksinasjonsdagane er etter denne inndelinga:

Kl. 08.30 -  09.30

Fødselsmånad januar – februar

Kl. 09.30 – 10.30

Fødselsmånad mars – april

Kl. 10.30 – 11.30

Fødselsmånad mai – juni

Kl. 12.00 – 13.00

Fødselsmånad juli – august

Kl. 13.00 – 14.00

Fødselsmånad september – oktober

Kl. 14.00 – 15.00

Fødselsmånad november - desember

Me oppmodar sterkt om å følgje desse tidspunkta, og pårekne å vente i 20 minutt etter vaksinering. Minner også om at det skal gå minst ei veke (7 dagar) mellom influensavaksine eller vaksine mot andre sjukdomar, og koronavaksine.

For meir informasjon, les på FHI sine sider om vaksinasjon!