3 dosering
Foto: Pixabay

Grunna vaksineleveranse og ferieavvikling i tenesta vil det ikkje vera høve til pandemivaksinasjon før medio august. Meir info vil kome etter kvart. 

Ang dose 4

Det er kome føringar frå Fhi om å starte med oppfriskningsdose (dose 4) for alle personar frå 75 år og oppover med oppstart 1. juli 2022. 

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende prioriteringsrekkefølge

1. Sjukeheimsbebuarar og sårbare personer som er 75 år og eldre med heimesjukepleie 

2. Aldersgruppa 80 år og eldre 

3. Aldersgruppa 75-79 år 

Det er altså dei eldste og mest sårbare først. Dei i gruppe 2 og 3 vil få tilbod frå medio august. 

Meir info om tidspunkt, organisering og påmelding kjem. Det blir ikkje sendt innkalling.