Har du høve til å bistå med vaksinasjonsarbeid og innkalling av innbyggjarar utover våren er du velkommen til å ta kontakt med           sprøyte.jpg
kundetorget på telefon 53 45 85 00.

Vaksinasjonsdagar er førebels på torsdagar i Fitjar kultur og idrettsbygg.