Statsfor vestland

7 og 9 desember vert det kurs i fornybar enegeri for gardbrukarar i Vestland.  Norges Vel står for regien med stønad frå Statsforvaltaren i Vestland. 

Kurser går over to kveldar mellom kl. 19:00 og 21:30 og vert digitalt via Teams.  Deltakaravgift er kr 300,-.   

Tema er:

  • Kartlegging av energibehov på gården . 
  • Kartlegging av energiressurser på gården   
  • Gjennomgang av muligheter for energieffektivisering   
  • Gjennomgang av de ulike fornybarteknologiene, inkl. litt om lagring (vannkraft, vindkraft, solenergi, bioenergi)  
  • Gjennomgang av de viktigste rammevilkårene  
  • Muligheter for investeringsstøtte  

Eventuelle spørsmål kan rettes til:  Ragnhild Bjelland-Hanley, Mobil: + 47 930 96 076, ragnhild.bjelland-hanley@norgesvel.no     

På Statsforvaltaren si nettside finn du meir informasjon om kurset samt program og lenke til påmelding

Søknadsfrist 6 desember.