Kulturminnefondet har pona elektronisk søknadsportal for deg som planlegg å søkja tilskot frå Kulturminnefondet i 2021.  Det vil vera mogleg å søkja om stønad til:

Faste kulturminne, fartøy og båtar, bevegelige og rullande kulturminne, sikringstiltak, fagsemingar og formidling.

Les meir her og søk