Fitjar kommune ynskjer framlegg på kandidatar til kultur- og næringsprisen for 2021.

Kulturprisen kan delast ut til einskildpersonar, grupper eller lag med tilknyting til kommunen.

Næringprisen kan tildelast einskildpersonar eller firma som har utmerkt seg, anten ved langvarig verksemd eller ved nybrottsarbeid. 

Forslag med  grunngjeving vert å senda Fitjar kommune, P. 83, 5418 Fitjar eller på e-post til fitjar@fitjar.kommune.no  innan 15 september. 2021