Formannskapet i Fitjar vedtok møte 10.06.2020 sak PS 42/20 å legge "Forslag til planstrategi 2020 - 2023 for Fitjar kommune" ut på høyring.

Vedtaket er fatta med heimel i plan- og bygningslova § 10-1.

Forslag til planstrategien finn du her

Formannskapet si handsaming finn du her

Trykt dokument 'Forslag til planstrategi for Fitjar kommune' kan de få ved å venda dykk til Kundetorget, Fitjar rådhus.

Høyringsfrist er 20.08.2020 og høyringssvar skal sendast til: fitjar@fitjar.kommune.no. Postadresse: Postboks 83, 5418 Fitjar.