Bue
Foto: pixabay

No går me over til ein normal kvardag, men med auka beredskap

Regjeringa har avgjort at Noreg skal gå over til ein meir normal kvardag frå laurdag 25. september kl. 16.00.

Dette kan du lesa meir om i regjeringa si pressemelding

I Fitjar har me ikkje lokale råd og reglar, men held oss til dei nasjonale.  Du kan sjå kva som gjeld av råd og reglar på Helsenorge sine sider https://www.helsenorge.no/koronavirus/

Testing og smittesporing i tråd med nedjustert TISK (Testing - Isolering - Smittesporing - Karantene)  vil framleis koronasentralen til Stord og Fitjar kommune ha ansvar for.

Koronasentralen kan du nå på tlf. 53 49 66 66.  

Innbyggjarane vil framover få eit større personleg ansvar for testing og smittesporing. Får du påvist Covid19 skal du i tråd med nasjonale reglar vera isolert.

Det er nokre gode råd me framleis vil oppmoda innbyggjarane om å følgja:

  • Me oppmodar uvaksinerte vaksne til å vaksinere seg så snart som mogeleg.
    Kontakt då Fitjar helsestasjon på e-post helsestasjon@fitjar.kommune.no eller på tlf. 915 24 832, helst på SMS med namnet ditt, fødselsdato, og at du ynskjer vaksine.     
  • Er du sjuk med luftvegsymptom, skal du vera heime.
  • Oppretthald god hand- og hostehygiene.

Fitjar kommune takkar innbyggjarane for god innsats under pandemien.  Dette har bidrege til at me har komme godt ut av det når det gjeld smitte og sjukdom.