Karriere Vestland har eit tilbod om karriererettleiing til alle vaksne over 19 år i heile Vestland fylke.                                   

Denne tenesta er gratis og dei tilbyr rettleiing i m.a:

  • Komtetansekartlegging
  • Karrieresamtalar
  • Utdanning og val
  • Arbeidsmarknaden
  • CV og søknad

Meir informasjon om tenestea finn du her