Stillinga høyrer til under etaten Samfunnsutvikling og drift, som har ansvaret for reinhald på skuler, barnehage, rådhus og bygga knytt til teknisk drift.  Arbeide foregår på dagtid og du må kunne starte kl. 06:00 om morgonen.

Arbeidsoppgåver

  • Reinhald på dei aktuelle bygga, både dagleg reinhald, golvbehandling og hovudreingjering.

Kvalifikasjonar

  • Fagbrev som reinhaldsoperatør, eventuelt erfaring kan kompensera for fagbrev.
  • Sertifikat for bil, klasse B og disponera bil.
  • Kan arbeide sjølvstendig
  • Må kommunisere på norsk
  • Grunnleggjande datakunnskaper

Personlege eigenskapar

Våre reinhaldarar er nøyaktige, effektive og sjølvstendige. Dei er positive, fleksible og serviceinnstilte og saman med dei andre tilsette bidreg dei til at me har eit godt arbeidsmiljø.

For spørsmål kring stillinga, ta kontakt med leiande reinhaldar Hildegunn Helland,

tlf 971 55 686.

 

Søknadsfrist: 25. februar 2024                                                                  Søk på stillinga her