Ved eining for heimebaserte tenester, har me ledig 100 % vikariat for helsefagarbeidar. Stillinga inneber turnusarbeid dag/kveld og kvar 3. helg.

 Det er ynskjeleg med tiltreding så snart som mogleg. Vikariatet går førebels fram til 31.08.24 og kan verta forlenga.

 Me søkjer deg som:

 • Har autorisasjon.
 • Kan vise til gode samarbeidsevner.
 • Har interesse for, og glede av å jobba med eldre.
 • Er positiv, serviceinnstilt og fleksibel.
 • Jobbar systematisk og tek ansvar for avdelinga si totale drift.
 • Har gode norskkunnskapar
 • Har godkjend politiattest.
 • Erfaring frå omsorgssektoren og kunnskap om bruk av elektronisk pasientjournal er ei føremon.

Me tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer og godt fagmiljø.
 • Løn etter tariffavtale for kommunal sektor
 • God forsikrings- og pensjonsordning.
 • Opplæring og vegleiing.

 Fitjar kommune ynskjer eit mangfaldig arbeidsmiljø og oppmodar alle kvalifiserte til å søkje uavhengig av kjønn, alder og etnisk bakgrunn.

Tilsetjing og arbeidsvilkår etter ei kvar tid gjeldande regelverk.

Nærare opplysningar om stillinga får de ved å kontakte einingsleiar Olav Sande tlf: 936 09 390.

 Vitnemål og attestar skal takast med ved innkalling til eit evt. intervju.

 Søknadsfrist:

Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju fortløpande .                                    Søk elektronisk her.