Ved kjøkenet på FBB treng me ringevikarar

Arbeidsoppgåver

Produksjon av mat (frukost, middag, dessert, baka).

Servering av mat til avdelingar

Oppfølging av IK.-mat.

Kvalifikasjonar.

Kokk, interesse for matlaging, elevar på kokkelinje

Gode samarbeidsevner

Fleksibel

Sjølvstendig

Glad i å lage mat

Kjennskap til IK.-mat

Er i god fysisk form

Villig til å ta ekstravakter ved behov, i ferier og på høgtidsdagar.

Spørsmål kan rettast til kjøkkensjef Ann Kristin Gloppen på tlf. 907 09 329

Innkomne søknadar vert vurdert og sakshandsama fortløpande.

Søknadsfrist: 31.12.23                                                                         søknadsskjema finn du her